Ārkārtējās situācijas laikā neveic ūdens patēriņa skaitītāju nomaiņu un verifikāciju

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” informē, ka saistībā ar izsludināto ārkārtējo situāciju, uzņēmums šobrīd nesniedz ūdens patēriņa skaitītāju nomaiņas, uzstādīšanas un verifikācijas pakalpojumus. Klientiem, kuriem atkārtotās skaitītāju verificēšanas termiņš ir beidzies, pirms Ministru kabinets izsludināja ārkārtējo situāciju, vai beidzas ārkārtējās situācijas periodā, šo skaitītāju verificēšana veicama triju mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas beigām.

 Ministru kabineta  2015. gada 15. septembra noteikumiem Nr. 524 "Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem", ja ūdens patēriņa skaitītāja verificēšanas termiņš ir beidzies vai beidzas ārkārtējās situācijas laikā, tad skaitītāju verificēšana ir jāveic trīs mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas beigām. Tas nozīmē, ka līdz 2022.gada 11.aprīlim tiks ņemti vērā arī ārkārtējās situācijas laikā neverificēto ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi un starpības par neverificētiem skaitītājiem piemērotas netiks. Jaunie skaitītāju verificēšanas termiņi ir norādīti rēķinos un Klientu portālā.

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” atgādina, ka Klientu daļas speciālistu konsultācijas šobrīd var saņemt tikai attālināti. Neskaidrību gadījumā, aicinām sazināties telefoniski: 636 63010 vai rakstot e-pastu: abon.udeka@ventspils.lv