Arī svētku laikā jāatceras par rādījumu paziņošanu

Šomēnes ūdens skaitītāju rādījumu paziņošanas periods iekrīt svētku laikā, tādēļ pašvaldības SIA “ŪDEKA” jo īpaši atgādina, ka Ventspils daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem no 25. līdz 28. decembrim ir jāpaziņo savu aukstā un karstā ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi.

Aicinām klientus būt precīziem, nolasot ūdens skaitītāju rādījumus, kā arī ziņot tieši faktiskos ūdens patēriņus. Atgādinām, ka skaitītāju rādījumus iespējams paziņot divos veidos – elektroniski Klientu portālā www.klientiem.udeka.lv (klientiem, kuri reģistrējušies portālā) vai ierakstot rādījumus iepriekšējā mēnesī saņemtajā rēķina pasaknītī un iemetot to mājas pārvaldnieka norādītajā pastkastītē. Gan Klientu portālā, gan rēķinos pievienotajā pasaknītī rādījumus nepieciešams norādīt līdz pat litriem jeb ar trim cipariem aiz komata.

Klientu daļas speciālistu konsultācijas šobrīd var saņemt tikai attālināti, zvanot uz tālruni 636 63010 vai ar e-pasta starpniecību – abon.udeka@ventspils.lv.