Arī šovasar “ŪDEKA” inspicēs kanalizācijas tīklus

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” informē, ka arī šajā vasarā plānotas sadzīves kanalizācijas tīklu inspekcijas, lai noteiktu vietas pilsētā, kur centralizētajā kanalizācijas sistēmā tiek neatļauti novadīti lietus notekūdeņi.

Saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu lietusūdens novadīšana centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir aizliegta, tomēr lietainās dienas apliecina, ka pilsētā joprojām ir vietas, kur lietusūdens tiek novadīts centralizētajos tīklos. Ja ikdienā Ventspils Notekūdeņu attīrīšanas iekārtās tiek attīrīti vidēji 7-10 tūkstoši m3 notekūdeņu, tad nokrišņu laikā to apjoms palielinās pat līdz 12-15 tūkstošiem m3. Ja kanalizācijas sistēmā nonāk lietusūdens, tad tas tiek attīrīts tāpat kā sadzīves un ražošanas notekūdeņi, taču šādam ūdenim attīrīšana nemaz nav nepieciešama. Neatbilstoši novadītie lietus notekūdeņi rada papildu slodzi kanalizācijas sūkņu iekārtām, kā arī palielina  izdevumus sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai. Lai risinātu situāciju un samazinātu pilsētas kanalizācijas tīklos nonākušo lietusūdens apjomu, pašvaldības SIA “ŪDEKA” jau kopš 2019.gada visā pilsētā kampaņveidīgi veic sadzīves kanalizācijas tīklu pārbaudes.

Tīklus pārbauda ar dūmu ģeneratoru

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” kanalizācijas tīklu pārbaudes veic, dūmu ģeneratoru pievienojot sadzīves kanalizācijas akai. Neatļautie novadsistēmu pieslēgumi tiek noteikti pēc dūmu izvades vietas. Pašvaldības SIA “ŪDEKA” speciālisti vērš uzmanību, ka pārbaužu laikā  rodas sadūmojums gan uz ielas, gan tas var rasties apsekojamās teritorijās, tāpat retos gadījumos sadūmojums var rasties arī telpās, taču šie dūmi nav kaitīgi ne cilvēku veselībai, ne videi.

Aicina sakārtot sistēmas

Gadījumos, kad īpašumā tiek konstatēts neatļauts pieslēgums, tā īpašnieks saņem informatīvu vēstuli ar aicinājumu noteiktā termiņā  likvidēt pieslēgumu un ierīkot atsevišķu lietusūdens novadīšanas sistēmu. PSIA “ŪDEKA” aicina iedzīvotājus, saņemot vēstuli par konstatētu neatbilstošu pieslēgumu, savlaicīgi vērsties uzņēmumā un rast piemērotāko risinājumu!