Arī šovasar turpināta ūdenssaimniecības pilnveide

Lai nodrošinātu kvalitatīvus, nepārtrauktus un videi draudzīgus pakalpojumus, pašvaldības SIA “ŪDEKA” ik gadu savlaicīgi plāno nepieciešamo sistēmu atjaunošanu un modernizāciju. Arī šajā vasarā turpināts darbs pie ūdenssaimniecības pilnveides.

Darbs pie energoefektivitātes paaugstināšanas un avārijas risku mazināšanas

Rūpējoties par ūdenssaimniecības objektu energoefektivitāti un arī uzņēmuma speciālistu komfortu, šovasar tika veikta ventilācijas sistēmas nomaiņa Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu kompleksā. Vecās ventilācijas sistēmas darbojās jau kopš 2005. gada, kad komplekss tika nodots ekspluatācijā. Uzstādītā jaunā ventilācijas sistēma ir jaudīgāka un efektīvāk savāc smakas, uzlabojot gaisa kvalitāti un darba apstākļus. Jaunā ventilācijas sistēma ļaus arī ietaupīt 4380 kWh elektroenerģijas gadā, kas ir īpaši nozīmīgi laikā, kad elektroenerģijas cenas turpina pieaugt. Ēkā veikta arī notekūdeņu kanālu atjaunošana un kompleksa aprīkošana ar video novērošanas sistēmām, kas ļauj operatoriem arī attālināti pārliecināties par iekārtu stāvokli un vizuāli uzraudzīt to darbību. Šajā vasarā veikta arī sūkņu stacijas atjaunošana Kuldīgas ielā 110, kur līdz šim darbojās iekārtas, kas bija uzstadītas 2012.gadā. Atjaunošanas darbu laikā sūkņu stacijā tika demontēti visi esošie mehānismi – vecie sūkņi, vadulas, sūkņu pēdas, un veikta jaunu iekārtu uzstādīšana. Jaunie sūkņi ir aprīkoti ar atkritumu smalcinātāju, kas ļauj samazināt avārijas riskus.

Turpināts darbs pie tīklu paplašināšanas

Pašlaik ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošanai un paplašināšanai nav pieejams Eiropas Savienības līdzfinansējums, tomēr PSIA “ŪDEKA” soli pa solim, mērķtiecīgi turpina pilnveidot pilsētas ūdenssaimniecības tīklus par kapitālsabiedrības budžeta līdzekļiem. Šovasar pabeigta ūdenssaimniecības tīklu izbūve objektos Kuldīgas ielā. Kopumā izbūvēti ūdensvada tīkli 124 m garumā un kanalizācijas tīkli 124 m garumā. 

Novērojams ūdenssaimniecības pakalpojumu patēriņa samazinājums

Šobrīd Ventspils ūdenssaimniecība izjūt dažādu globālu un lokālu notikumu ietekmi – atsevišķiem uzņēmumiem esot dīkstāvē, samazinājies ūdenssaimniecības pakalpojumu patēriņš, tāpat atsevišķi uzņēmumi veikuši tehnoloģijas izmaiņas, tādēļ turpmāk vairs nav nepieciešami ūdenssaimniecības pakalpojumi iepriekšējos apjomos. Jāņēm vērā, ka PSIA “ŪDEKA” lielu uzmanību pievērš dažādu resursu taupīšanas pasākumiem, tomēr ne visas izmaksas iespējams samazināt, turklāt tieši pakalpojumu patēriņš ir viens no tarifa ietekmējošākajiem faktoriem. Saskaņā ar ūdenssamniecības pakalpojumu tarifu metodiku, realizācijas apjomam mainoties vairāk par 10%, tarifi ir jāpārskata. Pateicoties ieguldījumiem un ilgstošam darbam, Ventspils ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu ir bijis iespējams saglabāt nemainīgi stabilu jau 12 gadus un tas ir viens no zemākajiem Latvijā. Situācijai nemainoties, pašvaldības SIA “ŪDEKA” var nākties pārskatīt esošo  ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu.