Aicina ziņot precīzus faktiskos ūdens patēriņus

Pašvaldības SIA "ŪDEKA" atgādina, ka vēl šodien, 28.jūnijā, ir pēdējā ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu paziņošanas diena šajā mēnesī. Klienti aicināti ziņot tikai precīzus faktiskos patēriņus, norādot patērēto daudzumu līdz pat litriem jeb ar trim cipariem aiz komata.

Veicot ūdens patēriņa skaitītāju verifikācijas, nereti tiek atklāts, ka klients ir ilgstoši uzrādījis lielāku vai mazāku patēriņu par faktisko, kā rezultātā, atbilstoši faktiskajiem skaitītāja rādījumiem, rodas pārmaksa vai neapmaksāts patēriņš. Faktiski neuzrādītie patēriņi var būtiski ietekmēt ūdens patēriņa starpības daudzdzīvokļu mājā norēķinu periodā, kad tie tiek konstatēti. Piemēram, ja klients ziņojis lielākus dzīvokļa skaitītāju rādījumus nekā patiesībā patērēts, tad šajos periodos mājas kopējā starpība, kas rodas citu iemeslu dēļ ir mazāka. Savukārt mēnesī, kad šim klientam tiek ievadīti faktiskie skaitītāja rādījumi un noņemts tā pārmaksātais patēriņš, kopējā mājas patēriņa starpība, kas jāsadala uz visiem dzīvokļu īpašumiem pieaug. Un otrādi - ja mazāki dati tiek noziņoti par kādu vai vairākiem dzīvokļiem, tad kopumā uz visu māju var veidoties ievērojama starpība šajos mēnešos. Konstatējot konkrēto dzīvokļu patiesos skaitītāju rādījumus, pēc tiem tiek atzīti iepriekš nekonstatētie dzīvokļu patēriņi un attiecīgajā mēnesīmājas starpība samazinās, ja to neietekmē kādi citi iemesli.

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” atgādina, ka daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem un privātmāju īpašniekiem, kuriem skaitītāji atrodas mājas iekšienē un kuri saņem rēķinus, katru mēnesi no 25. līdz 28. datumam ir jāpaziņo savu ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi.  Skaitītāju rādījumus iespējams paziņot divos veidos – elektroniski Klientu portālā www.klientiem.udeka.lv vai mājas pārvaldnieka norādītajā pastkastītē, iemetot tajā iepriekšējā mēneša rēķina pasaknīti ar aktuālajiem rādījumiem.

Konsultācijas ar pašvaldības SIA “ŪDEKA” Klientu daļu iespējams saņemt klātienē Pils ielā 12 vai Talsu ielā 65, kā arī zvanot uz tālruni 636 63010 vai ar e-pasta starpniecību – abon.udeka@ventspils.lv.