Aicina pieslēgt īpašumus centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” aicina pieslēgt īpašumus pie centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem un atgādina par labvēlīgajiem nosacījumiem pieslēguma izveidē.

Ventspilī jau 98,5% iedzīvotāju ir nodrošināta iespēja pieslēgties centralizētajiem ūdenssaimniecības tīkliem un līdz ar to saņemt kvalitatīvus un nepārtrauktus centralizētos ūdenssaimniecības pakalpojumus. Jau vairāku gadu garumā Ventspilī ir vienkāršoti pieslēgumu izbūves noteikumi – nepieciešami vien tehniskie noteikumi un pašvaldības izdota rakšanas atļauja. Tehniskās dokumentācijas sagatavošanu iespējams veikt operatīvi, turklāt bez maksas. Pieslēguma izbūves darbu organizēšanu klients var veikt pats vai var uzticēt PSIA “ŪDEKA” speciālistiem. Tāpat tiek piedāvāta iespēja pieslēguma izbūves darbu izmaksas segt pa daļām ar termiņu līdz diviem gadiem. Pieslēguma izmakas ir atkarīgas no tā, kur un cik apjomīgi nepieciešami rakšanas darbi.  Parasti – jo tuvāk māja ielai (tātad - arī pilsētas tīkliem), jo mazākas pieslēgšānas izmaksas. Katra atsevišķā tīkla aptuvenās vidējās pieslēguma izmaksas sastāda 70 EUR par izbūves metru.

Pieslēguma izveidei ir nepieciešams vienreizējs finansiāls ieguldījums, taču turpmāk nebūs jāuztraucas par kvalitatīva un regulāri pārbaudīta dzeramā ūdens iegūšanu, kā arī notekūdeņu savākšanas un novadīšanas jautājumiem. Par to, atbilstoši prasībām, parūpēsies PSIA “ŪDEKA”. Ūdeni, ar ko apgādāt pilsētu, Ventspils ūdenssaimniecības uzņēmums iegūst no 11 lieljaudas artēziskajiem urbumiem, ūdens ieguves vietā “Ogsils”, kas atrodas Tārgales pagastā.  Ūdens tiek dabiski attīrīts dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijā. Dzeramā ūdens pārbaudes PSIA “ŪDEKA” ekspreslaboratorijā tiek veiktas katru dienu. Ventspils notekūdeņi tiek attīrīti videi draudzīgi, nepielietojot nekādas ķīmikālijas.

 

Pašlaik visu informāciju par pieslēgumiem var noskaidrot, sazinoties telefoniski vai elektroniski ar pašvaldības SIA “ŪDEKA” Tehnisko daļu: tālrunis 63607286, e-pasts: udeka@ventspils.lv. Nepieciešamo dokumentu aprite šobrīd tiek organizēta elektroniski, kā arī, ja nepieciešams, dokumentus var iesniegt, ievietojot speciālajā klientiem paredzētajā pastkastītē Talsu ielā 65.