Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi

2019. gada 6.aprīlī stājās spēkā jauni Ventspilsm pilsētas domes saistošie noteikumi ūdenssaimniecības jomā,  kas nosaka ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību atbilstoši pastāvošajam tiesiskajam regulējumam.

Noteikumi attiecas uz ikvienu personu, kura Ventspils administratīvajā teritorijā izmanto centralizētos ūdenssaimniecības pakalpojumus vai decentralizētās kanalizācijas sistēmas notekūdeņu savākšanai savā īpašumā.

Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.5  “Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ventspils pilsētā”