Veidlapas uzņēmumam

 

Veidlapas nosaukums

Word   dokuments

 PDF   dokuments

Iesniegumsms tehnisko noteikumu izstrādāšanai ūdensvada un kanalizācijas tīklu projektēšanai 

Atvērt dokumentu [.doc] 

Atvērt dokumentu [.pdf] 

Iesniegums tehnisko noteikumu izstrādāšanai perspektīvo pieslēguma atzariem 

Atvērt dokumentu [.doc] 

Atvērt dokumentu [.pdf] 

Iesniegums par atzinuma sagatavošanu objekta nodošanai ekspluatācijā 

Atvērt dokumentu [.doc] 

Atvērt dokumentu [.pdf] 

Veidlapa garantijas vēstulei par iekšējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu apkalpošanu (ilgtermiņā)

Atvērt dokumentu [.doc] 

Atvērt dokumentu [.pdf] 

Veidlapa garantijas vēstulei par iekšējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu apkalpošanu (vienreizēji)

Atvērt dokumentu [.doc]  Atvērt dokumentu [.pdf]