Ūdens apgāde

   

         Ūdens ieguve                     Ūdens attīrīšana                       Ūdens piegāde                    Ūdens kvalitāte

Ūdens ieguve


Centralizēti ūdensapgādes pakalpojumi ventspilniekiem ir pieejami kopš 1957.gada, kad, attīstoties Ventspils ostai, tika izbūvēta ūdensgūtnes vieta „Ogsils”. Tā atrodas Ventspils novada Tārgales pagastā, 14 km no Ventspils.

Līdz 2004. gadam „Ogsils” darbojās 25 mazjaudas artēziskie urbumi, bet kopš 2004. gada Ventspilij piegādājamais ūdens tiek iegūts no 11 lieljaudas pazemes artēziskajiem urbumiem (līdz pat 70 metrus dziļi), kas ūdensgūtnes vietā tika ierīkoti Ventspils ūdenssaimniecības attīstības projekta I kārtas ietvaros. Pa maģistrālo ūdensvadu no pazemes paceltais ūdens tiek novadīts uz pilsētu, attīrīts dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijā un pa mazākiem ūdensvadiem nogādāts uz katru atsevišķo pilsētas māju, kas ir pieslēgta centralizētajam ūdensvada tīklam.

Ūdens attīrīšana


Latvijā nav pieejams tāds pazemes  ūdens, kuram nebūtu vajadzīga attīrīšana. Parasti pazemes ūdeņiem mūsu valstī vērojams palielināts dzelzs, mangāna, amonija, sulfātu un hlorīdu savienojumu saturs. Kaut gan daudzos gadījumos pazemes ūdeni bez kaitējuma var lietot uzturā pat neattīrītu, jo, piemēram, dzelzs cilvēka organismam ir pat nepieciešams, tomēr šāds ūdens radītu diskomfortu, lietojot to ikdienā. Neattīrītam pazemes ūdenim ir brūngana krāsa, kā arī tas var kaitēt sadzīves tehnikai un dažādām ierīcēm, radot rūsas nosēdumus vai aizsērējumus.

Lai dzeramais ūdens būtu veselībai drošs, būtiski ir to attīrīt dabiskā veidā.

Ventspils dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas būvniecība noslēdzās 2004.gada beigās un 2005. gada 21. janvārī objekts tika svinīgi nodots ekspluatācijā.

Dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijā ūdens tiek attīrīts no dzelzs, amonija un mangāna. Šo vielu koncentrācija dzeramajā ūdenī, kas tiek padots ventspilniekiem, pēc attīrīšanas ir samazinājusies vairākkārt - dzelzij no 1,6 uz 0,01 mg/l, mangānam no 0,21 uz 0,05 mg/l, amonijam no 0,08 uz 0,05 mg/l. Šie rādītāji atbilst un ir pat labāki nekā Eiropas Savienības prasības.

Atdzelžošanas stacijā darbojas ekspresslaboratorija, kas regulāri pārbauda dzeramā ūdens kvalitāti.

Dzeramā ūdens atdzelžošanas shēma

GALERIJA

Ūdens piegāde


Ūdens piegāde no ūdensgūtnes „Ogsils” uz Dzeramā ūdens atdzelžošanas staciju notiek pa maģistrālo ūdensvadu. Pēc attīrīšanas ūdens plūst pa vairākiem pilsētas maģistrālajiem ūdensvadiem un tālāk nonāk mazākos cauruļvados pilsētas kopējā ūdensvada tīklā un pēc tam pie klientiem. Dzeramais ūdens centralizētajā sistēmā no II pakāpes sūkņu stacijas tiek padots ar nemainīgu un vienmērīgu spiedienu 4 bāri. Atkarībā no vietas, kur ūdens tiek ņemts, ir pieļaujamas nelielas spiediena svārstības no 3,5 - 5 bāri.

Lielākā daļa ūdensvada cauruļu Ventspilī tika izbūvētas 20.gs. 50.-70.gados un daļa no tām jau ir savu laiku nokalpojušas. Tāpēc kopš Ventspils ūdenssaimniecības attīstības projekta īstenošanas uzsākšanas pakāpeniski notiek veco ūdensvadu rekonstrukcija. Arī maģistrālie ūdensvadi rekonstruēti projekta ietvaros.

Pašreiz centralizēti ūdensapgādes pakalpojumi ir pieejami 98,5 % ventspilnieku.

Ūdens kvalitāte


Ventspilī dzeramais ūdens jau no centralizētās ūdensapgādes sistēmas izveides pašiem pirmsākumiem tiek iegūts no ūdensgūtnes vietas „Ogsils”. No pazemes iegūtais ūdens nonāk Ventspils dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijā, kur tas tiek attīrīts, izmantojot intensīvu skābekļa padevi, kā rezultātā dzelzs pārtop pārslās, kuras paliek uz kvarca smilšu filtriem. Šāda attīrīšanas metode ir videi draudzīga un pilnīgi nekaitīga cilvēkam, turklāt ūdens nav ķīmiski pārveidots. 

Lai pārliecinātos par ventspilniekiem piegādātā dzeramā ūdens kvalitāti, pašvaldības SIA „ŪDEKA”, kā arī ūdens kvalitātes kontrolējošās iestādes regulāri veic Ventspils ūdens kvalitātes pārbaudi un analīzes. Veiktie testi uzrāda nemainīgi labus dzeramā ūdens analīzes rādītājus.

Pašvaldības SIA "ŪDEKA" ekspreslaboratorijā veikto iknedēļas ūdens analīžu rezultāti tiek publicēti piektdienās.

 

Dzeramā ūdens analīžu rezultāti 2018. gada novembrī
Analīžu rezultāti uz 09.11.2018. Atvērt dokumentu
Analīžu rezultāti uz 02.11.2018. Atvērt dokumentu
Dzeramā ūdens analīžu rezultāti 2018. gada oktobrī
Analīžu rezultāti uz 26.10.2018. Atvērt dokumentu
Analīžu rezultāti uz 19.10.2018. Atvērt dokumentu
Analīžu rezultāti uz 12.10.2018. Atvērt dokumentu
Analīžu rezultāti uz 05.10.2018. Atvērt dokumentu
Dzeramā ūdens analīžu rezultāti 2018. gada septembrī
Analīžu rezultāti uz 28.09.2018. Atvērt dokumentu
Analīžu rezultāti uz 21.09.2018. Atvērt dokumentu
Analīžu rezultāti uz 14.09.2018. Atvērt dokumentu
Analīžu rezultāti uz 07.09.2018. Atvērt dokumentu
Dzeramā ūdens analīžu rezultāti 2018. gada augustā
Analīžu rezultāti uz 31.08.2018. Atvērt dokumentu
Analīžu rezultāti uz 24.08.2018. Atvērt dokumentu
Analīžu rezultāti uz 17.08.2018. Atvērt dokumentu
Analīžu rezultāti uz 10.08.2018. Atvērt dokumentu
Analīžu rezultāti uz 03.08.2018. Atvērt dokumentu
Dzeramā ūdens analīžu rezultāti 2018. gada jūlijā
Analīžu rezultāti uz 27.07.2018. Atvērt dokumentu
Analīžu rezultāti uz 20.07.2018. Atvērt dokumentu
Analīžu rezultāti uz 13.07.2018. Atvērt dokumentu
Analīžu rezultāti uz 06.07.2018. Atvērt dokumentu
Dzeramā ūdens analīžu rezultāti 2018. gada jūnijā
Analīžu rezultāti uz 29.06.2018. Atvērt dokumentu
Analīžu rezultāti uz 22.06.2018. Atvērt dokumentu
Analīžu rezultāti uz 15.06.2018. Atvērt dokumentu
Analīžu rezultāti uz 08.06.2018. Atvērt dokumentu
Analīžu rezultāti uz 01.06.2018. Atvērt dokumentu
Dzeramā ūdens analīžu rezultāti 2018. gada maijā
Analīžu rezultāti uz 25.05.2018. Atvērt dokumentu
Analīžu rezultāti uz 18.05.2018. Atvērt dokumentu
Analīžu rezultāti uz 11.05.2018. Atvērt dokumentu
Analīžu rezultāti uz 03.05.2018. Atvērt dokumentu
Dzeramā ūdens analīžu rezultāti 2018. gada aprīlī
Analīžu rezultāti uz 27.04.2018. Atvērt dokumentu
Analīžu rezultāti uz 20.04.2018. Atvērt dokumentu
Analīžu rezultāti uz 13.04.2018. Atvērt dokumentu
Analīžu rezultāti uz 06.04.2018. Atvērt dokumentu
Dzeramā ūdens analīžu rezultāti 2018. gada martā
Analīžu rezultāti uz 29.03.2018. Atvērt dokumentu
Analīžu rezultāti uz 23.03.2018. Atvērt dokumentu
Analīžu rezultāti uz 16.03.2018. Atvērt dokumentu
Analīžu rezultāti uz 09.03.2018. Atvērt dokumentu
Analīžu rezultāti uz 02.03.2018. Atvērt dokumentu
Dzeramā ūdens analīžu rezultāti 2018. gada februārī
Analīžu rezultāti uz 23.02.2018. Atvērt dokumentu
Analīžu rezultāti uz 16.02.2018. Atvērt dokumentu
Analīžu rezultāti uz 09.02.2018. Atvērt dokumentu
Analīžu rezultāti uz 02.02.2018. Atvērt dokumentu
Dzeramā ūdens analīžu rezultāti 2018. gada janvārī
Analīžu rezultāti uz 26.01.2018. Atvērt dokumentu
Analīžu rezultāti uz 19.01.2018. Atvērt dokumentu
Analīžu rezultāti uz 12.01.2018. Atvērt dokumentu
Analīžu rezultāti uz 05.01.2018. Atvērt dokumentu

Šūna►

 

Dzeramā ūdens analīžu rādītāju īss apraksts

Smarža

Smaržu ūdenim parasti piedot tajā esošās organiskās vielas vai to sadalīšanās produkti. Smaka var rasties arī ūdeni ķīmiski apstrādājot.

pH

Ūdens pH vērtība norāda uz ūdeņraža jonu daudzumu ūdenī. Ūdeņraža jonu daudzums ūdenī raksturo ūdens vidi (skāba vai sārmaina). Destilētā ūdenī ir neitrāla vide un tajā pH ir 7.

Duļķainība

Dabas ūdeņos duļķojumu rada suspendētās māla, smilts, dūņu vai citu vielu daļiņas.

Krāsainība

Dabā ūdens krāsainība saistīta ar tā piesārņojumu. Ūdens krāsainību rada: humīnskābes, fulvoskābes, koloīdās daļiņas, mājsaimniecības atkritumi, kā arī rūpniecības atkritumi.

Garša

Ūdens garšu nosaka tajā izšķīdušās gāzes, sāļi, organiskās vielas un to sadalīšanās produkti, kā arī ūdens temperatūra. Labāka garša ir ūdenim, ja ūdens temperatūra ir zemāka par 10ºC. Labs ūdens var būt arī bez garšas.

Elektrovadītspēja

Pēc ūdens elektrovadītspējas var spriest par jonu daudzumu ūdenī. Parasti tie ir metāla joni. Elektrovadītspēju var palielināt arī dažādi piemaisījumi. Ķīmiski tīrs ūdens slikti vada elektrību. Dejonizētam ūdenim elektrovadītspēja ir 0,10µScm-1.

Dzelzs

Kopējās dzelzs jonus apzīmē-Fe2+3+. Pazemes ūdenī, kas nesatur skābekli, dzelzs atrodas reducētā formā un izšķīdušā veidā. Paaugstinātā dzelzs jonu koncentrācija neapdraud cilvēka veselību līdz 4,8mg/l, bet maina ūdens krāsu, garšu, un duļķainību.

Ūdens attīrīšanas procesā dzelzs (II) savienojumi skābekļa ietekmē pārvēršas par dzelzs (III) savienojumiem, kas attīrīšanas tālākajos posmos izkrīt nogulšņu veidā un tiek izvadīti no attīrītā ūdens.

Mangāns

Mangāna jonus apzīmē-Mn2+. Mangāns ir metāls, kas lielā daudzumā atrodas zemes garozā, parasti kopā ar dzelzi. Ūdenim filtrējoties caur zemes iežiem, mangāns izšķīdušā veidā nonāk pazemes ūdenī. Dzeramā ūdens garša, krāsa un smarža mainās, ja mangāna koncentrācija sasniedz 0,1mg/l.

Amonijs

Amonija jonus apzīmē- NH+. Termins amonijs dzeramajā ūdenī attiecas gan uz nejonizēto formu – amonjaku (NH3), gan uz amonija katjonu (NH) kopējo daudzumu (kopsummu). Amonija jonu klātbūtne ūdenī norāda uz bakteriālo un dzīvo organismu sadalīšanās produktu piesārņojumu. Amoniju dzeramajā ūdenī var konstatēt pēc smaržas, ja tā koncentrācija pārsniedz 1,5mg/l.