Sludinājumi

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” aicina pievienoties savai komandai SANTEHNIĶI

Galvenie pienākumi būtu ūdensvada un kanalizācijas ārējo tīklu uzturēšana un remonts, darbs brigādē.

Mūsu topošo kolēģi mēs vēlētos ar B kategorijas autovadītāja apliecību un ar izpratni par cauruļvadu sistēmām.

Ja pretendentam būs arī B kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecība, būsim īpaši priecīgi, bet, ja tādas nav, nekas, tik un tā piesakies!

 

Visi, kas vēlētos šo darbu, aicināti pieteikties personīgi pašvaldības SIA “ŪDEKA” Personāla daļā, Talsu ielā 65, Ventspilī, vai arī atsūtīt CV uz e-pastu: udeka@ventspils.lv.

Kontakttālrunis 636 07288 (Personāla daļa)

 

 

IZSOLE

Pašvaldības SIA „ŪDEKA”, vienotais reģistrācijas numurs 41203000983, juridiskā adrese Talsu ielā 65, Ventspilī, paziņo par mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

 1. Izsoles priekšmets:
  1. automašīna (kravas furgons) VW CADDY (2007 g.), sākumcena (nosacītā cena) 1500 EUR (viens tūkstotis pieci simti eiro) t.sk.PVN 21% .
  2. automašīna VW Passat (2001 g.), sākumcena (nosacītā cena) 400 EUR (četri simti eiro) t.sk.PVN 21%
 2. Izsolāmo autotransportu var apskatīt Pašvaldības SIA „ŪDEKAteritorijā Talsu ielā 65, Ventspilī, iepriekš piesakoties pa lruni 28617114
 3. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības SIA „ŪDEKA” administrācijā pie biroja vadītājas Talsu ielā 65, Ventspilī, darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst.12.00 un plkst.13.00 līdz plkst.16.00 (izsoles noteikumus iespējams saņemt nosūtot pieprasījumu elektroniski uz e-pasta adresi udeka@ventspils.lv ).
 4. Izsole notiks 2018.gada 21.augustā plkst.14:00 pašvaldības SIA „ŪDEKA”, Talsu ielā 65, Ventspilī.
 5. Izsoles dalībniekiem pirms reģistrēšanās jāiemaksā reģistrācijas maksa par piedalīšanos izsolē 20 EUR (divdesmit eiro) un drošības nauda 10% apmērā no sākumcenas, kas jāiemaksā pašvaldības SIA „ŪDEKA” norēķinu kontā Nr. LV56HABA0001402060108, kods HABALV22, AS „SWEDBANK”.
 6. Izsoles uzvarētājs samaksā piedāvāto augstāko cenu par nosolīto izsoles priekšmetu, atskaitot no tās nodrošinājuma naudu, to ieskaitot pašvaldības SIA „ŪDEKA” norēķinu kontā Nr. LV56HABA0001402060108, kods HABALV22, AS „SWEDBANK” nedēļas laikā no izsoles dienas.
 7. Personām, kuras izsoles rezultātā iegūs izsoles priekšmetu, jānodrošina to izvešana no pašvaldības SIA „ŪDEKA” teritorijas Talsu ielā 65, Ventspilī,  pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienā.