Pārvaldes struktūra

Sabiedrības struktūru veido 10 struktūrvienības. 

Sabiedrībā (pēc stāvokļa 2019.gada 31.decembrī) strādā 88 darbinieki.

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.panta 1.3 daļā noteiktajām prasībām, pašvaldības SIA "ŪDEKA" publisko datus par valdes locekļiem. Skatīt PIELIKUMU sadaļā.

Saskaņā ar Valsts pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 2.panta 4.1 daļā noteiktajām prasībām, pašvaldības SIA „ŪDEKA” publisko datus par atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darbinieku noteiktajām mēnešalgām sadalījumā pa amatu grupām.  Skatīt PIELIKUMU sadaļā.