Pārvaldes struktūra

Sabiedrības struktūru veido 10 struktūrvienības. 

Sabiedrībā (pēc stāvokļa 2016.gada 31.decembri) strādā 90 darbinieki.

Saskaņā ar Valsts pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 2.panta 4.1 daļā noteiktajām prasībām, pašvaldības SIA „ŪDEKA” publisko datus par atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darbinieku noteiktajām mēnešalgām sadalījumā pa amatu grupām.  

Pielikumi: