Palīdzība maznodrošinātajiem

Ventspils pilsētā deklarētajiem iedzīvotājiem ar zemākiem ienākumiem ir iespējams saņemt plašu sociālo palīdzību, tajā skaitā dzīvokļa pabalstu ūdens un kanalizācijas pakalpojumu daļējai kompensēšanai, kas dod iespēju ievērojami samazināt ikmēneša maksājumus par patērētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem.

Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem par pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā, dzīvokļa pabalstu ūdens un kanalizācijas pakalpojumu daļējai kompensēšanai  var saņemt:

  • trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas);
  • atsevišķi dzīvojoši pensionāri un atsevišķi dzīvojoši invalīdi, kuriem nav Civillikumā noteikto apgādnieku (nav bērnu, mazbērnu), ja viņu ienākumi uz vienu personu pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 261,89 EUR mēnesī (neskaitot piemaksu pie pensijas).

Pabalsta apmērs ir 50% no maksājuma summas mēnesī, bet ne vairāk kā par 5m3 mēnesī vienai personai, kā arī 50% atlaide ūdens skaitītāju uzstādīšanas un verifikācijas izdevumiem. Daudzbērnu ģimenes var saņemt pabalstu 80% apmērā ūdens skaitītāju uzstādīšanas un verifikācijas izdevumu kompensēšanai.

Lai saņemtu pabalstu par patērēto ūdeni un kanalizācijas pakalpojumiem, pabalsta pieprasītājam Sociālajā dienestā jāuzraksta iesniegums un jāuzrāda līgums ar P SIA „ŪDEKA"

Papildu informāciju par iespējām saņemt pašvaldības atbalstu ūdenssaimniecības pakalpojumu patēriņa segšanai vai citu pašvaldības palīdzību var saņemt Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā Raiņa ielā 10 vai Sociālā dienesta Pārventas filiālē Talsu ielā 39. Informāciju var saņemt arī, zvanot pa tālruņiem 636 01210 vai 63663001.