Kontaktinformācija

Administrācija

(Valdes priekšsēdētājs, Tehniskais direktors, 

Komercdirektore, Biroja vadītāja)

 

Tālr.: 6 36 61495
Fakss: 6 36 61912
E-pasts: udeka@ventspils.lv

Klientu daļa

Tālr.: 6 36 63010
Fakss: 6 36 07280
E-pasts: abon.udeka@ventspils.lv

! Klientu daļu iespējams sazvanīt Administrācijas​

darba laikā, izņemot Klientu daļas pusdienu 

pārtraukumos. Skatīt Pieņemšanas laiki.

Ūdensmērītāju daļa (ūdens patēriņa skaitītāju nomaiņas pieteikšana)

Tālr.: 6 36 63010

E-pasts: udensmeritaji.udeka@ventspils.lv

Dispečerdienests

(zvanīt avāriju gadījumos)

Tālr.: 6 36 61115
E-pasts: dispeceri.udeka@ventspils.lv

Juriste

Tālr.: 636 07867

Mārketinga un sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr.: 636 07295

Attīstības daļa

Tālr.: 6 36 07287
Fakss: 6 36 07866

Tehniskā daļa

Tālr.: 6 36 07286

Finanšu un ekonomikas daļa

Galvenā grāmatvede 

Galvenā ekonomiste

 

 

Tālr.: 6 36 07266

Tālr.: 6 36 07298

E-pasts: fin.udeka@ventspils.lv

Personāldaļa

Tālr.: 6 36 07288

Inženierinspektors, Kvalitātes vadītājs

Tālr.: 6 36 07278

Ūdensapgādes daļa, Dzeramā ūdens atdzelžošanas stacija

Tālr.: 6 36 07865

Ūdensmērītāju daļa

Tālr.: 6 36 07285

Energoapgādes daļa

Tālr.: 6 36 07264

Transporta un saimnieciskā daļa

Tālr.: 6 36 07265