Iegremdējamo maisītāju piegāde un uzstādīšana pašvaldības SIA “ŪDEKA” Notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, Ventspilī

Nosaukums: 
Iegremdējamo maisītāju piegāde un uzstādīšana pašvaldības SIA “ŪDEKA” Notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, Ventspilī
ID: 
UDEKA2020/3
Iepirkuma priekšmets: 
Iegremdējamo maisītāju piegāde, kuru tehniskā specifikācija ir norādīta Pielikumā Nr.1 un uzstādīšana PSIA “ŪDEKA” Notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, Preces ieregulēšana un palaišana pēc uzstādīšanas un garantijas apkalpošana saskaņā ar Līguma noteikumiem
Kontaktinformācija: 

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā publicētām Iepirkumu vadlīnijām Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem (25.11.2019.).

Pasūtītāja kontaktpersona:

Pasūtītāja kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju un organizatorisku informāciju ir Agnese Atvare, tālr. 636 07263, fakss 636 07866, e-pasts: agnese.atvare@ventspils.lv.

Par tehniskiem jautājumiem kontaktpersona ir PSIA „ŪDEKA” Kanalizācijas daļas vadītājs Dzintars Kļava, mob.29871490

 

Lēmuma par uzvarētāju pieņemšanas datums: 28.02.2020.

Izsludināts: 
27.Janvāris, 2020.
Iesniegšanas termiņš: 
20.Februāris, 2020.
Iepirkuma stadija: 
Noslēdzies
Uzvarētājs: 
SIA "Akorda", reģ.nr.40003686472
Līgumcena: 
134 504,00 EUR bez PVN