Projekta Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, III kārtas līguma parakstīšana 10.09.2010.