Noslēgušies darbi projekta Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, V kārta ietvaros