Ēku un būvju demontāža Pīlādžu ielā 9, Ventspilī

Nosaukums: 
Ēku un būvju demontāža Pīlādžu ielā 9, Ventspilī
ID: 
UDEKA2017/31
Iepirkuma priekšmets: 
Ēku un būvju demontāža Pīlādžu ielā 9, Ventspilī, saskaņā ar demontāžas projektu, Tehnisko specifikāciju un līguma noteikumiem
Kontaktinformācija: 

Pasūtītāja kontaktpersona par cenu aptaujas dokumentāciju un organizatorisku informāciju ir Agnese Atvare, tālr. 636 07263, fakss 636 07866, e-pasts: agnese.atvare@ventspils.lv.

Par tehniskiem jautājumiem kontaktpersona ir Tehniskās daļas vadītājs Viesturs Otomers, tālr. 63607297.

Jautājumi, kas saistīti ar Cenu aptaujas priekšmetu, iesniedzami rakstveidā uz e-pastu: agnese.atvare@ventspils.lv ne vēlāk kā 4 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

Lēmuma par uzvarētāju pieņemšanas datums: 20.10.2017.

Izsludināts: 
25.Septembris, 2017.
Iesniegšanas termiņš: 
13.Oktobris, 2017.
Iepirkuma stadija: 
Noslēdzies
Uzvarētājs: 
SIA "SANTA-ALIANSE", reģ.nr. 41203005285
Līgumcena: 
44 128,29 EUR bez PVN