“Būvuzraudzības pakalpojumi projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, VI kārta" ietvaros”

Nosaukums: 
“Būvuzraudzības pakalpojumi projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, VI kārta" ietvaros”
ID: 
UDEKA2017/8 KF
Iepirkuma priekšmets: 
Iepirkuma priekšmets ir būvuzraudzība Eiropas Savienības līdzfinansētā investīciju projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, VI kārta” 4 objektiem Ventspilī 2017.gadā, saskaņā ar Tehniskām specifikācijām.
Kontaktinformācija: 

Pasūtītāja kontaktpersona:

Attīstības daļas projekta koordinatore-iepirkumu speciāliste

Agnese Atvare

Tel.nr.: +371 63607263

Faksa nr.: +371 63607866

E - pasts: agnese.atvare@ventspils.lv

 

Papildu informāciju Ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

Izsludināts: 
22.Februāris, 2017.
Iesniegšanas termiņš: 
9.Marts, 2017.
Iepirkuma stadija: 
Noslēdzies
Uzvarētājs: 
SIA "Lakalme"
Līgumcena: 
7968,00 EUR bez PVN