Attīstības projekti

Lai pēc iespējas vairāk ventspilnieku saņemtu kvalitatīvus un mūsdienu prasībām atbilstošus ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus, pašvaldības SIA „ŪDEKA” sadarbībā ar Ventspils pilsētas pašvaldību, piesaistot Eiropas Savienības līdzfinansējumu, jau kopš 2000. gada īsteno vērienīgu Ventspils ūdenssaimniecības attīstības projektu.

Projekta I kārtas ietvaros līdz 2005. gada beigām tika uzbūvēti nozīmīgākie pilsētas ūdenssaimniecības objekti – Dzeramā ūdens atdzelžošanas stacija un Notekūdeņu attīrīšanas komplekss. Tāpat tika rekonstruēta ūdensgūtne „Ogsils”, sešas galvenās pilsētas kanalizācijas sūkņu stacijas un ap 60 km pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīkli. Projekta kopējās izmaksas 21,2 milj. EUR.

Projekta II kārtas ietvaros no 2006. gada līdz 2009. gada beigām notika jaunu ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve pilsētas privātmāju rajonos, kā arī esošo tīklu rekonstrukcija kopā vairāk kā 120 km garumā. Projekta kopējās izmaksas 42,6 milj. EUR.

Projekta III kārtā ūdenssaimniecības attīstības darbi notika no 2010. gada līdz 2013. gada beigām, rekonstruējot savu laiku nokalpojušos ūdensvada un kanalizācijas tīklus un izbūvējot jaunus maģistrālos tīklus privātmāju rajonos Gāliņciemā, Kurpniekciemā, Žāžciemā, Jāņciemā, Čikstiņciemā, Zaķciemā, kā arī pilsētas centrālajā daļā. Projekta III kārtas kopējās izmaksas 13,8 milj. EUR.

2014. gadā tika īstenota vērienīgā projekta IV kārta, kā ietvaros izbūvēti jauni ūdensvada un kanalizācijas tīkli un divas jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas rajonos, kuros iedzīvotājiem pirms tam nebija pieeja centralizētajai ūdenssaimniecības sistēmai – daļā Krievlauku un pilsētas dienvidrietumu daļā jeb Piejūras kempinga rajonā. Šīs projekta kārtas izmaksas – 2,4 milj. EUR.

2015. gadā projekta V kārtas ietvaros darbi tika veikti 9 objektos. Kanalizācijas kolektoru atjaunošanas darbi 5 ielu posmos, kur kopā tīkli atjaunoti vairāk kā 3 km garumā (vairāk kā 2 km, izmantojot “oderēšanas” metodi), savukārt 4 daudzdzīvokļu māju iekšpagalmos tika ne vien sakārtotas apakšzemes komunikācijas (atjaunoti 382 metri ūdensvada un 722 metri kanalizācijas tīkli), bet, pateicoties pašvaldības nostājai un finansējumam, atjaunotas arī pagalmu brauktuves, stāvvietas un ietves, apgaismojums, sakārtotas zaļās zonas un veikti citi virszemes infrastruktūras labiekārtojumi. Kopējais projekta V kārtas finansējums: 2,4 milj. EUR, no kuriem 1,53 milj. EUR finansēja Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

2016. gadā plānots realizēt projekta VI kārtu. Atšķirībā no iepriekš realizētajām projektā kārtām, šoreiz par Eiropas Savienības finansējumu netiek atbalstīta ūdensvada tīkla paplašināšana, tādēļ, nemainot Ventspils praksi ielu būvniecību veikt pilnā apmērā, sakārtojot pilnībā gan apakšzemes komunikācijas, gan labiekārtojot virszemes infrastruktūru, pašvaldības SIA “ŪDEKA” ūdensvada tīklu paplašināšanu projektā iekļautajos būvniecības objektos veiks par saviem līdzekļiem.

Kopējās projekta izmaksas pašreiz ir aprēķinātas ap 870 tūkst. EUR, t.sk. Kohēzijas fonda finansējums ap 335 tūkstošiem EUR.

Projekta VI kārtas programmā iekļauti 5 objekti, kuros paredzēts veikt kanalizācijas tīklu paplašināšanu 1,8 km apmērā,  ūdensvada tīklu paplašināšanu un pārbūvi kopā 1,63 km apmērā, tāpat projektā paredzēta 1 jaunas kanalizācijās sūkņu stacijas izbūve un spiedvada izbūve uz šo staciju 0,36 km apmērā:

  1. UK tīklu paplašināšana Robežu ielā no Graudu ielas līdz Rotas ielai, un jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve
  2. UK tīklu paplašināšana/pārbūve Mazās Priežu ielas posmā no Krustkalna ielas līdz nekustamajiem īpašumiem Ganību ielā 136 un Ganību ielā 138
  3. UK tīklu paplašināšana Zaķu ielas posmā no Vidusceļa līdz nekustamajam īpašumam Zaķu ielā 21
  4. Kanalizācijas tīklu paplašināšana Tērvetes ielas posmā no Durbes ielas līdz nekustamajam īpašumam Tērvetes ielā 4/6
  5. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana/pārbūve Uzvaras ielas posmā no Muitas ielas līdz nekustamajam īpašumam Uzvaras ielā 5

 

Sadarbība ielu renovācijā

Maģistrālo ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Ventspilī tiek veikta arī citos Eiropas Savienības līdzfinansētos projektos, ko īsteno pašvaldības iestāde „Komunālā pārvalde” un Ventspils brīvostas pārvalde.

Turklāt Ventspils pilsētas pašvaldībā ielu renovācija notiek kompleksi – vienlaikus ar jaunām ūdensvada un kanalizācijas ietaisēm visā ielas platumā tiek izbūvētas ērtas brauktuves un transporta novietnes, izveidotas drošas ietves gājējiem un veloceliņi riteņbraucējiem, sakārtoti grāvji, ielu apgaismojums un citas inženierkomunikācijas.

 

Jaunāko tehnoloģiju izmantošana ūdenssaimniecībā

Paralēli minētajam projektam, tiek īstenoti arī komunālo pakalpojumu tehnisko risinājumu kvalitātes uzlabošanas un to efektivitātes paaugstināšanas projekti, akcentu liekot uz jaunāko tehnoloģiju izmantošanu mērķu sasniegšanai. 2012. un 2013. gadā pašvaldības SIA „ŪDEKA” īstenoja projektu „Inteliģentā mērīšana” (projekta Nr. LLIV-312, „Smart Metering” / Smart), bet 2014. un 2015. gadā tiek īstenots projekts „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai” („Information and Communication Technologies solutions for improvement of quality in municipal utilities”/ E-utilities, projekta Nr. LLV-393).