Ventspilī trīs objektos notiek ūdenssaimniecības sakārtošanas darbi

Šogad ūdenssaimniecības infrastruktūras atjaunošanai un paplašināšanai nav pieejams Eiropas Savienības līdzfinansējums, taču pašvaldības SIA “ŪDEKA” turpina rūpēties par savu pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanu, atjaunojot nolietojušos ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūru trīs objektos.

Rīgas ielas posmā no Vasarnīcu ielas līdz Katoļu ielai šonedēļ notiek ielas seguma izbūves darbi, kas strauji tuvojas noslēgumam. Aptuveni puse brauktuves seguma jau izbūvēta, bet noslēguma posmā jāveic jaunu koku stādīšana. Būvdarbus objektā plānots pabeigt līdz septembra beigām.

Šajā ielas posmā šovasar tika veikta esošo ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārbūve un lietus kanalizācijas sistēmas atdalīšana no sadzīves kanalizācijas ārējiem tīkliem. Kopā ar pašvaldības SIA “ŪDEKA” objekta sakārtošanā piedalās arī pasūtītāji pašvaldības SIA “Ventspils siltums” un pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde”.

Vasarnīcu ielas posmā no Parka ielas līdz Riņķa ielai šonedēļ sākušies ūdensvada pārbūves darbi. Darbi notiek gājēju ietves zonā ielas pusē, kur atrodas Piejūras brīvdabas muzejs, līdz ar to būvdarbu laikā nav plānoti būtiski satiksmes ierobežojumi. Darbi notiks septembrī un oktobrī. Būvdarbi objektā notiks kompleksi ar pašvaldības SIA "Ventspils siltums", kas ielas posmā veiks jaunu siltumtrašu būvniecību.

Ziedoņu ielā uzstādītā būvtāfele liecina, ka drīz ūdenssaimnicības sakārtošanas darbi tiks uzsākti arī šajā objektā. Šajā ielā paredzēts izbūvēt jaunus kanalizācijas tīklus vairāk kā 50 metru garumā, nodrošinot iespēju pievienot centralizētajai kanalizācijas sistēmai divas mājsaimniecības, kam šobrīd ir iespēja izmantot tikai ūdensapgādes pakalpojumus. Ielas segums tiks atjaunots ar jaunu asfaltbetona segumu.