Ventspilī dzeramais ūdens no krāna - kvalitatīvs un garšīgs!

Arī ziemā, it īpaši vīrusu laikā, ir jārūpējas par to, lai organisms saņemtu pietiekami daudz ūdens. Cilvēkam dienā tiek rekomendēts patērēt vidēji 1,5 līdz 2 litriem dzeramā ūdens. Pašvaldības SIA ŪDEKA atgādina krāna ūdens Ventspilī ir kvalitatīvs, drošs lietošanai uzturā un garšīgs.

Dzeramais ūdens, ar kuru tiek apgādāta Ventspils pilsēta, tiek iegūts no pazemes - no 11 artēziskajiem urbumiem, kas atrodas 14 km no Ventspils. Pa maģistrālo ūdensvadu no pazemes paceltais ūdens tiek novadīts uz Dzeramā ūdens atdzelžošanas staciju, kur dabiskā veidā, nepielietojot nekāda veida ķimikālijas, tas tiek attīrīts, galvenokārt, lai samazinātu dzelzs un mangāna saturu ūdenī. Tālāk ūdens pa mazākiem ūdensvadiem tiek nogādāts uz katru atsevišķo pilsētas māju, kas ir pieslēgta centralizētajam ūdensvada tīklam.

 Ventspils centralizētās ūdensapgādes dzeramā ūdens kvalitāte tiek pārbaudīta gan saskaņā ar monitoringu atbilstoši valdības izdotajiem noteikumiem, gan saskaņā ar uzņēmuma ŪDEKA paškontroles programmu. Ūdens analīzes uzrāda nemainīgi teicamus rādītājus, kas atbilst gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā noteiktajām normām. Dzelzs, amonija un mangāna saturs ūdenī tiek pārbaudīts katru dienu, bet vienu reizi nedēļā tiek veiktas plašākas pārbaudes, nosakot vairākus kontroles rādītājus (pirms un pēc atdzelžošanas procesa, kā arī pēc rezervuāriem jeb pirms padošanas uz pilsētu), un šīs analīzes katru piektdienu tiek publicētas uzņēmuma mājaslapā www.udeka.lv. Reizi mēnesī analīzes tiek veiktas artēziskajos urbumos, un pēc noteikta grafika, kas saskaņots ar Veselības inspekciju, ūdens tiek pārbaudīts arī ūdens piegādes galapunktos, t.i. dažādos pilsētas rajonos un adresēs pie patērētājiem. Pašvaldības SIA “ŪDEKA” atgādina, ja dzeramā ūdens iegūšanai iedzīvotāji izmanto savus ūdensapgādes avotus, piemēram, akas vai dziļurbumus, tad dzeramā ūdens kvalitātei jāseko līdz to īpašniekiem.

Izvēlies krāna dzeramo ūdeni – kvalitatīvu un garšīgu!

Ar jaunākajiem analīžu rezultātiem iespējams iepazīties ŠEIT.