Uzsākta jaunu ūdensapgādes un kanalizāciju tīklu izbūve Rūpniecības ielā

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” informē, ka saskaņā ar veiksmīgi noslēgušos iepirkuma procedūru par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi Rūpniecības ielā 2, Ventspilī, ir noslēgts līgums ar būvdarbu veicēju un šonedēļ uzsākti pirmie būvdarbi.

Objektā paredzēts izbūvēt ūdensapgādes tīklus 162 m garumā un kanalizācijas tīklus 218 m garumā, lai nodrošinātu kvalitatīvus  centralizētos ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus topošajam Zinātnes un Inovāciju centram.

Būvdarbus veiks iepirkumā uzvarējušais uzņēmums SIA "Ventbetons-V par kopējo līgumcenu 148 301,84 EUR bez PVN.

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” 2020. gadā Ventspilī plāno izbūvēt jaunus vai rekonstruēt esošos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus vēl trijos objektos Ventspilī.

Gadījumā, ja tiks pieņemts iedzīvotāju vairākuma balsojums par iekšpagalma labiekārtojuma III kārtu P.Stradiņa ielā 17a, tad pašvaldības SIA “ŪDEKA” kompleksajā objektā piedalīsies, iekšpagalmā veicot kanalizācijas tīklu rekonstrukciju 92 m garumā.

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” veiks ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūvi Kuldīgas ielā 138, lai nodrošinātu ar ūdenssaimniecības pakalpojumiem jaunbūvējamo objektu - Daudzfunkcionālo centru  Gāliņciemā Kuldīgas ielā 138 un tur blakus esošos 2 nekustamos īpašumus kanalizācijas pakalpojumiem, tur kopā paredzēts izbūvēt 135m ūdensvada un 136 m kanalizācijas tīklu.

Kompleksu ielas pārbūvi 2020. gada II pusgadā paredzēts uzsākt Bērzu ielā posmā no Zvaigžņu ielas līdz Ganību ielai, kur pašvaldības SIA “ŪDEKA” plāno pārbūvēt ūdensapgādes tīklus 522 m garumā un kanalizācijas tīklus 25 m garumā.

Pašlaik ūdenssaimniecības infrastruktūras atjaunošanai un paplašināšanai nav pieejams Eiropas Savienības līdzfinansējums, tādēļ ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras sakārtošana notiek mazākā apmērā nekā iepriekšējos gados.