Uz laiku PĀRTRAUKTA klientu apkalpošana klātienē

Saskaņā ar 12.martā valdības ārkārtas sēdē izsludināto ārkārtējo situāciju visā valstī Covid-19 vīrusa dēļ, pašvaldības SIA “ŪDEKA” drošības nolūkos līdz 14.aprīlim klientu klātienes apmeklējumus nepieņems. Nepieciešamie pakalpojumi iespēju robežās tiks nodrošināti attālināti.

            Ierobežojums attiecas uz abām Klientu pieņemšanas vietām – Talsu ielā 65 un Pils ielā 12, kā arī uzņēmuma Tehnisko daļu Talsu ielā 65. Šajā periodā iedzīvotāji tiek aicināti maksimāli izmantot attālināti pieejamos pakalpojumus un jautājumus risināt telefoniski vai rakstot e-pastu:

             Joprojām attālināti tiks nodrošināti tādi pakalpojumi kā skaitītāju rādījumu paziņošana Klientu portālā, rēķinu saņemšana elektroniski uz e-pasta adresēm un attālināto maksājumu pieņemšana. Klātienē maksājumi netiks pieņemti!

            Tāpat tiks pārcelti šajā periodā pieteiktie ūdens patēriņa skaitītāju maiņas pakalpojumi, par ko attiecīgie iedzīvotāji tiks informēti atsevišķi.

            Pašvaldības SIA “ŪDEKA” aicina iedzīvotājus iepazīties ar visiem valdības ārkārtas sēdē noteiktajiem ierobežojumiem un ievērot visas ar esošo situāciju saistītās noteiktās rekomendācijas vīrusa izplatības ierobežošanai. Tāpat pašvaldības SIA “ŪDEKA” aicina pastiprināti ievērot higiēnas prasības, censties ierobežot saskari ar citiem cilvēkiem un sekot līdzi aktuālajai informācijai!

Visi noteiktie pasākumi aplūkojami valdības mājaslapā šeit.