Ūdens skaitītāju rādījumu paziņošanas periods

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” atgādina, ka ik mēnesi no 25. līdz 28. datumam Ventspils daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem ir jānolasa un jāpaziņo savu aukstā un karstā ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi.

Skaitītāju rādījumus iespējams paziņot divos veidos – elektroniski Klientu portālā www.klientiem.udeka.lv (klientiem, kuri reģistrējušies portālā) vai ierakstot rādījumus iepriekšējā mēnesī saņemtajā pašvaldības SIA “ŪDEKA” rēķina pasaknītī un iemetot to mājas pārvaldnieka norādītajā pastkastītē.

Iedzīvotāji sev interesējošus jautājumus var uzdot arī sūtot e-pastu uz abon.udeka@ventspils.lv, tomēr norādām, ka rādījumu nodošana telefoniski un e-pastā nav iespējama.