Ūdens ķermenim un prātam!

Nav nekāds noslēpums, ka ūdens ir svarīgs labas garīgās un fiziskās veselības nodrošināšanai, kas jādzer ne tikai, lai organisms normāli darbotos, bet arī, lai nezaudētu labu izskatu, garastāvokli un labas darbaspējas, tāpēc Pašvaldības SIA “ŪDEKA” iesaka jaunajā gadā apņemties ikdienā vairāk lietot ūdeni!

Tas, cik daudz ūdens katru dienu cilvēkam jāizdzer, ir atkarīgs no dažādiem individuāliem faktoriem, kā ķermeņa uzbūve, fiziskās aktivitātes, apkārtējā vide, uzturs u.c., bet vispārēji ieteicamais uzņemtā ūdens daudzums dienā ir 1,5-2 litri.

Ventspilī droši var dzert ūdeni no krāna

Ventspilī dzeramo ūdeni iegūst no pazemes - no 11 artēziskajiem urbumiem (līdz pat 70 metru dziļi) Tārgales pagastā Ogsilā 14 km attālumā no pilsētas un, lai ventspilnieku mājās pa krānu tecētu visaugstākās kvalitātes dzeramais ūdens, pašvaldības SIA „ŪDEKA” to attīra Dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijā.

Pašvaldības SIA „ŪDEKA” ventspilniekiem nodrošina tīra un kvalitatīva ūdens piegādi, un savās atbildības robežās (līdz privātīpašumam) tā kvalitāti kontrolē un regulāri pārbauda. Dzeramā ūdens tehnoloģiskā procesa kontroles rādītāju pārbaude Dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas ekspreslaboratorijā tiek veikta katru dienu, paplašināta testēšana tiek veikta 1 reizi nedēļā. Pārbaužu rezultāti tiek apkopoti un katras nedēļas piektdienā publicēti pašvaldības SIA „ŪDEKA” mājas lapā. Ventspils centralizētā ūdens analīžu rezultāti kopš 2005. gada, kad tika izbūvēta Dzeramā ūdens atdzelžošanas stacija, ir nemainīgi augsti, un tie pat ir būtiski labāki par pieļaujamām normām.

Ūdenssaimniecības attīstība nodrošina kvalitāti

Lai no pazemes ņemtais un Dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijā attīrītais ūdens nezaudētu savu kvalitāti ceļā pie patērētājiem, būtiska nozīme ir sakārtotai tīklu sistēmai, tādēļ Ventspilī jau vairāk kā 15 gadu garumā tiek apgūti Eiropas Savienības fondu līdzekļi un īstenots ūdenssaimniecības attīstības projekts vairākās kārtās. Tā ietvaros ir izbūvēti jauni un rekonstruēti liela daļa veco un savu laiku nokalpojušo ūdensvada tīklu.

Šogad turpināsies darbi 2017.gadā iesāktā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, VI kārta” Nr.5.3.1.0/16/I/005 ietvaros Robežu ielā posmā no Graudu ielas līdz Rotas ielai, kur tiks veikta kanalizācijas tīklu paplašināšana 1,39 km garumā, ūdensvada tīklu paplašināšana 1,03 km garumā, kā arī izbūvēta jauna kanalizācijas sūkņu stacija ar jaudu 10 l/s.

Pēc projekta VI kārtas realizēšanas ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamība būs nodrošināta līdz 98,5% no pilsētas iedzīvotāju skaita.

Svarīgi izvērtēt iespēju pieslēgties

Lai arī Ventspilī pēc projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, VI kārta” realizācijas 2018. gadā pilsētā būs nodrošināta iespēja pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem nu jau 98,5% iedzīvotājiem, ne visi šo iespēju ir izmantojuši un turpina izmantot decentralizēto kanalizācijas sistēmu risinājumus. Ņemot vērā Ministru kabineta apstiprinātos noteikumus Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu", lai iedzīvotāji izvairītos no liekām raizēm par decentralizēto kanalizācijas sistēmu pārveidošanu, uzlabošanu un zināmu investīciju veikšanu, lai nodrošinātu to atbilstību jaunajam Ministru kabineta noteiktajam regulējumam, pašvaldības SIA “ŪDEKA” aicina Ventspils iedzīvotājus, kuri vēl nav pieslēguši savas mājsaimniecības centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, būt aktīviem un vēlreiz padomāt par šāda soļa speršanu.

Saprotams, ka pieslēgšanos pilsētas tīklam iedzīvotāji rūpīgi plāno un izvērtē, jo tā saistīta ar izmaksām, tādēļ pašvaldības SIA „ŪDEKA” ir spērusi vairākus soļus pretim iedzīvotājiem, lai motivētu un atvieglotu pieslēgšanās procesu:

  • sadarbībā ar pašvaldību ir rasta iespēja piedāvāt ventspilniekiem tehniskās dokumentācijas sagatavošanu bez maksas,
  • uzņēmums piedāvā pieslēguma izbūves darbu izmaksas segt pa daļām ar termiņu līdz diviem gadiem.

Aicinām iedzīvotājus aktīvi iesaistīties Ventspils ūdenssaimniecības sakārtošanā un attīstībā!

Apskati un saglabā shēmu „Kas Jums jādara, lai pieslēgtu savu īpašumu ūdensvada un kanalizācijas tīkliem?