ŪDEKAS Klientu daļas slēgtas līdz 12.maijam

Saskaņā ar vakar, 7.aprīlī Ministru kabineta sēdē nolemto – pagarināt ārkārtējo situāciju valstī Covid-19 pandēmijas dēļ vēl par mēnesi, pašvaldības SIA “ŪDEKA” klientu klātienes apmeklējumus nepieņems līdz 12.maijam.

Ierobežojums attiecas uz abām Klientu pieņemšanas vietām – Talsu ielā 65 un Pils ielā 12, kā arī uzņēmuma Tehnisko daļu un Administrāciju Talsu ielā 65.

Šajā periodā pašvaldības SIA “ŪDEKA” klienti tiek aicināti iespēju robežās pēc iespējas vairāk izmantot:

enlightenedsaziņu telefoniski un ar e-pasta starpniecību

enlightenedskaitītāju rādījumu paziņošanu Klientu portālā;

enlightenedrēķinu saņemšanu elektroniski uz e-pasta adresi;

enlightenedrēķinu apmaksu ar pārskaitījumu, izmantojot internetbankas.

Klientu daļas kontakti:  636 63010, abon.udeka@ventspils.lv

Tehniskās daļas kontakti: 636 07286, udeka@ventspils.lv

Administrācijas kontakti: 636 61495, udeka@ventspils.lv

Tāpat kā līdz šim ārkārtējās situācijas periodā uzņēmuma darbība netiks traucēta attiecībā uz kvalitatīvu centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu ventspilniekiem, tāpat tiks sniegti asenizācijas un citi pakalpojumi, kuri nav pretrunā ar valdības noteiktajiem ierobežojumiem, ievērojot noteiktos piesardzības pasākumus.

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” aicina iedzīvotājus iepazīties ar aktuālo Ministru kabineta rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” redakciju un arī katram personīgi ievērot visus ierobežojumus un ar esošo situāciju saistītās noteiktās rekomendācijas vīrusa izplatības ierobežošanai: https://likumi.lv/ta/id/313191-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu

 

Papildinformācija:

Kā sākt lietot Klientu portālu: http://udeka.lv/lv/aktualitate/pasvaldibas-sia-udeka-aicina-lietot-klientu-portalu

Rēķinu apmaksas iespējas: http://udeka.lv/lv/aktualitate/udeka-informe-par-rekinu-apmaksas-iespejam