ŪDEKAS darbinieki devās pieredzes apmaiņā uz Liepāju

Pagājušonedēļ pašvaldības SIA "ŪDEKA" darbinieki devās uz Liepāju, uzņēmumu SIA "Liepājas ūdens" pieredzes apmaiņā. Pieredzes apmaiņas brauciena mērķis bija apskatīt, kā Liepājā notiek galvenie ūdenssaimniecības procesi, īpašu uzmanību vēršot notekūdeņu apsaimniekošanai, kā arī 

iepazīt Ventspilī vēl nepielietotas metodes resursu efektīvai apsaimnikošanai - saules enerģijas tehnoloģiju un notekūdeņu attīrīsānas procesā radušos dūņu apsaimniekošanu. Savukārt ŪDEKAs darbinieki Liepājas kolēģiem pastāstīja savu pieredzi attiecībā uz decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģtistrēšanas uzsākšanu, kas Liepājai vēl priekšā.

ŪDEKAS darbiniekiem interesējošos procesus un objektus parādīja un par tiem pastāstīja SIA "Liepājas ūdens" ilggadējais vadītājs Andis Dejus.

 

Interesantākā pieredze, ko ventspilnieki paņēma līdzi, ir saistībā ar SIA "Liepājas ūdens" notekūdeņu attīrīšanas iekārtās uzstādīto pašpatēriņa saules elektrostaciju, kuras saražotā enerģija, apmēram 80 MWh gadā, tiks izmantota pašpatēriņa vajadzībām attīrīšanas iekārtu darbībai, lai daļēji segtu iekārtām nepieciešamo elektroenerģijas apjomu. Attiecīgi samazināsies elektroenerģijas patēriņš no centralizētās elektroapgādes sistēmas, tas netieši, bet samazinās arī gaisa piesārņojošo vielu apjomu, kas tiktu saražots iepērkot attiecīgo elektroenerģijas daļu. Arī pašvaldības SIA "ŪDEKA" pašlaik izvērtē iespājas pielietot šāda veida saules enerģijas tehnoloģiju kādā no saviem obajektiem, lai daļēji segtu uzņēmuma darbībai nepieciešamo elektoenerģijas apjomu. Plānots, ka 2019. gadā šim mērķim būs pieejams arī Eiropas Savienības līdzfinansējums, tādēļ pašlaik ŪDEKA veic izpēti un aprēķinus, lai šādu viedo tehnoloģiju ieveistu arī Ventspilī.