ŪDEKA turpina strādāt klientiem ierobežotā režīmā

Saskaņā ar pēdējiem Ministru kabineta noteikumu Nr. 103. "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" grozījumiem, kas stājas spēkā 12.maijā – tiek pagarināta ārkārtējā situācija valstī Covid-19 pandēmijas dēļ līdz 9.jūnijam, līdz ar to pašvaldības SIA “ŪDEKA” vismaz pagaidām turpina strādāt ierobežotā režīmā.

Klientu klātienes apmeklējumi joprojām netiek pieņemti, un šis ierobežojums attiecas uz abām Klientu pieņemšanas vietām – Talsu ielā 65 un Pils ielā 12, kā arī uzņēmuma Tehnisko daļu un Administrāciju Talsu ielā 65.

Vienīgais pakalpojums, kas klientu ērtībām tiek nodrošināts klātienē, ir rēķinu apmaksa Klientu daļā Pils ielā 12, vienlaikus stingri ievērojot distancēšanās prasības.

Šajā periodā pašvaldības SIA “ŪDEKA” klienti tiek aicināti iespēju robežās pēc iespējas vairāk izmantot:

  • saziņu telefoniski un ar e-pasta starpniecību
  • skaitītāju rādījumu paziņošanu Klientu portālā
  • rēķinu saņemšanu elektroniski uz e-pasta adresi
  • rēķinu apmaksu ar pārskaitījumu, izmantojot internetbankas​​​​​​​

Klientu daļas kontakti: 636 63010, abon.udeka@ventspils.lv

Tehniskās daļas kontakti: 636 07286, udeka@ventspils.lv

Administrācijas kontakti: 636 61495, udeka@ventspils.lv

Tāpat kā līdz šim ārkārtējās situācijas periodā uzņēmuma darbība netiks traucēta attiecībā uz kvalitatīvu centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu ventspilniekiem, tāpat tiks sniegti asenizācijas un citi pakalpojumi, kuri nav pretrunā ar valdības noteiktajiem ierobežojumiem, ievērojot noteiktos piesardzības pasākumus.

https://likumi.lv/ta/id/314553-grozijumi-ministru-kabineta-2020-gada-12-marta-rikojuma-nr-103-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu