ŪDEKA saņem atzinības balvu kā "Videi draudzīgs uzņēmums"

 Sestdien,1 jūnijā, jau piekto gadu pēc kārtas Zilā karoga pacelšanas svētkos tika pasniegta ikgadējā Ventspils pilsētas domes gada atzinība vides jomā. Veicināšanas balvu par videi draudzīgas uzņēmējdarbības īstenošanu saņēma arī Pašvaldības SIA ŪDEKA

Galvenie pašvaldības SIA "ŪDEKA" pamatdarbības nodrošināšanas procesi - dzeramā ūdens ieguve, attīrīšana un piegāde un notekūdeņu apsaimniekošana notiek videi draudzīgā veidā. Ūdens attīrīšana Ventspils dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijā tiek veikta, neizmantojot nekāda veida ķimikālijas, bet gan izmantojot intensīvu skābekļa padevi, kā rezultātā dzelzs pārtop pārslās, kuras paliek uz kvarca smilšu filtriem. Šāda attīrīšanas metode ir videi draudzīga un pilnīgi nekaitīga cilvēkam, turklāt ūdens nav ķīmiski pārveidots.

Savukārt notekūdeņu attīrīšanas process notiek sadzīves notekūdeņiem izejot cauri mehāniskajiem un bioloģiskajiem attīrīšanas blokiem. Iekārtu tehnoloģija nodrošina notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas pamatprocesu – organisko vielu bioloģisko noārdīšanos aerobā (pietiekoša skābekļa klātbūtnē) un anaerobā (bezskābekļa) vidē.

 

Tāpat jāpiemien, ka uzņēmums 2018. gadā ieviesa energopārvaldības sistēmu, veicot rūpīgu elektroenerģijas patēriņa analīzi visos uzņēmuma ražošanas objektos, kā arī administrācijas ēkās un palīgēkās. Tika pētīta elektroenerģijas patēriņa attiecība pret pacelto un padoto ūdeni, tika analizēta sūkņu staciju darbība, tika izrēķināts elektroiekārtu patēriņš diennaktī un kopā mēnesī. Rezultātā tika konstatēts, ka, lai gan pašvaldības SIA “ŪDEKA” ikdienā seko līdzi elektroenerģijas patēriņam, tomēr ir atsevišķi aspekti, kur iespējams veikt uzlabojumus. Pēc sertifikāta iegūšanas pašvaldības SIA “ŪDEKA” ņēma vērā un pielietoja audita rezultātā saņemtos ieteikumus. Ieviešot energopārvaldības standartu, uzņēmumam veidojas labāka izpratne par enerģijas patēriņu, tā monitoringu un patēriņa prognozēšanu nākotnē, ļaujot plānot patēriņu un rast iespēju ietaupīt enerģiju, tādējādi nodrošinot videi draudzīgas uzņēmēdarbības īstenošanu.

 

https://www.ventspils.lv/lat/pilseta_parvalde/170665-noskaidroti-videi-draudzigakie-uznemumi-ventspili