ŪDEKA atjauno un paplašina savu infrastruktūru

Pašvaldības SIA „ŪDEKA” informē, ka veiksmīgi turpinās 2019.gadā plānoto objektu būvdarbi.

Neskatoties uz to, ka šogad ūdenssaimniecības infrastruktūras atjaunošanai un paplašināšanai nav pieejams Eiropas Savienības līdzfinansējums, pašvaldības SIA “ŪDEKA” turpina rūpēties par savu pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanu, atjaunojot nolietojušos ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūru. Uzņēmums turpina rūpēties arī par to, lai pēc iespējas vairāk iedzīvotājiem būtu pieejami centralizēti ūdenssaimniecības pakalpojumi.

Būvdarbu lielākais objekts šogad ir Rīgas iela posmā no Vasarnīcu ielas līdz Katoļu ielai, Ventspilī. Posmā tiek veikta esošo ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārbūve, lietus kanalizācijas sistēmas atdalīšana no sadzīves kanalizācijas ārējiem tīkliem, un seguma atjaunošana. Kopā ar pašvaldības SIA “ŪDEKA” objekta sakārtošanā piedalās arī pasūtītāji pašvaldības SIA “Ventspils siltums” un pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde”. Pašvaldības SIA “ŪDEKA” ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve jau ir pabeigta, atlikuši tikai seguma atjaunošanas darbi. Būvdarbi objektā ir jāpabeidz līdz septembra beigām.

Ziedoņu ielā tuvākā laikā tiks uzsākta jaunu kanalizācijas tīklu izbūve, nodrošinot iespēju divām mājsaimniecībām pievienoties centralizētajai kanalizācijas sistēmai, kam līdz šim bija iespēja izmantot tikai ūdensapgādes pakalpojumus. Ielas segums tiks atjaunots ar jaunu asfaltbetona segumu. Darbi uzsāksies septembra sākumā un ilgs aptuveni pusotru mēnesi.

Vasarnīcu ielas posmā no Parka ielas līdz Riņķa ielai līdz ar jaunā mācību gada uzsākšanu un tūrisma plūsmas samazināšanos, uzsāksies ūdensvada pārbūves darbi 0,4 km garumā. Ūdensvada pārbūves darbi notiks gājēju ietves zonā ielas pusē, kur atrodas Piejūras brīvdabas muzejs, līdz ar to būvdarbu laikā nav plānoti būtiski satiksmes ierobežojumi. Būvdarbi objektā notiks kompleksi ar pašvaldības SIA "Ventspils siltums", kas ielas posmā veiks jaunu siltumtrašu būvniecību. Būvuzņēmējs ūdensvada pārbūves darbus plāno uzsākt septembra sākumā un paveikt trīs mēnešos.

Būvdarbus objektā veic iepirkumu rezultātā uzvarējušie būvuzņēmēji -  pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts”(Rīgas ielā) un SIA “Ostas celtnieks” (pārējos 2 objektos).