TV sižetā par Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu kompleksa pilnveidi

23. jūlijā Kurzemes Televīzijas raidījumā "Skats no Ventspils" bija skatāms sižets no televīzijas komandas viesošanās pašvaldības SIA "ŪDEKA" Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) kompleksā Dzintaru ielā 52, Ventspilī. Sižetā NAI vadītājs Dzintars Kļava stāstīja par šovasar veikto NAI biotenku un aerācijas baseinu iegremdējamo maisītāju nomaiņu un maisītāju vadības sistēmas pilnveidi. 

 

Sižetu skati: https://bit.ly/2X7bB4L (no 4:10)