Tuvojas pavasaris – īstais laiks pieslēgties centralizētajai sistēmai

Ventspilī vēljoprojām ir vairāk nekā 300 īpašumi, kuriem ir nodrošināta iespēja pievienoties centralizētajai ūdenssaimniecības sistēmai, bet līdz šim pieslēgums nav izveidots. Tā vietā tiek izmantotas akas un lokālie kanalizācijas savākšanas risinājumi, kas lielā daļā gadījumu neatbilst vides prasībām un nav droši cilvēka veselībai.

Bieži lokālās notekūdeņu tvertnes nav hermētiski noslēgtas un daļa neattīrītu notekūdeņu nonāk gruntī. Tāpat netrūkst gadījumu, kad tie apzināti tiek novadīti kādā grāvī vai bedrē. Šāda ūdenssaimniecība nepaliek bez sekām – notekūdeņiem nonākot gruntī, tiek piesārņota vide, paša un kaimiņa dārzs un, ja netālu atrodas dzeramā ūdens aka, piesārņojums nonāk arī dzeramajā ūdenī un cilvēka organismā.

Pieslēdzoties centralizētajai ūdenssaimniecības sistēmai, par šīm problēmām nav jāuztraucas. Ventspils notekūdeņi tiek savākti un attīrīti videi draudzīgi, savukārt dzeramais ūdens mūsu pilsētā tiek iegūts no pazemes urbumiem, dabiski attīrīts Dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijā, kā arī regulāri laboratoriski pārbaudīts. Tas ir tīrs, kvalitatīvs un pilnīgi drošs lietošanai uzturā. Ne velti pērn veiktās ventspilnieku aptaujas rezultāti rāda, ka ar tā kvalitāti ir apmierināti 97,1% iedzīvotāji.

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” valdes priekšsēdētājs E.Daugelis “Centralizētiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem mūsdienās vairs nevajadzētu būt ekstrai, bet pašsaprotamai vērtībai, tādēļ ŪDEKA kā vienu no primārajiem mērķiem šogad un turpmāk ir izvirzījusi palielināt pieslēgumu skaitu pilsētas tīklam līdz maksimumam. Protams, jāņem vērā, ka no minētajiem 300 īpašumiem gandrīz trešdaļa ir neapdzīvotu māju, tomēr pārējie īpašumi mums ir jāpieslēdz, jo visi ventspilnieki ir pelnījuši dzīvot civilizēti un kvalitatīvi.”

Pērn veiktajā aptaujā visbiežākais iedzīvotāju arguments, kādēļ īpašums nav pievienots pilsētas tīklam, ir nepietiekamais finansējums pieslēguma izveidošanai, tikpat liels īpatsvars bija atbildei, ka neko nevēlas mainīt (t.sk. apmierina akas ūdens un sausā tualete), kā arī daļa aptaujāto minēja, ka vēlētos plašāku informāciju par pieslēgšanās procesu.

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” piedāvā labvēlīgus nosacījumus, lai atvieglotu pieslēgšanās procesu un pieslēguma izmaksas nebūtu jāsedz uzreiz:

  • sadarbībā ar pašvaldību ir rasta iespēja vienkāršoti un bez maksas sagatavot visu nepieciešamo tehnisko dokumentāciju. Salīdzinot ar citām pilsētām, kur šis process ir dārgs un ilgs (reizēm pat vairākus gadus), Ventspilī  dokumentācijas sakārtošana notiek operatīvi un iedzīvotājam praktiski neko neizmaksā.

 

  • otrkārt, ir iespēja pieslēguma izbūves darbu izmaksas segt pa daļām ar termiņu līdz diviem gadiem.

 

Pašvaldības SIA “ŪDEKA”, lai padziļināti informētu iedzīvotājus par pieslēgšanās iespējām, šobrīd strādā pie jauna informatīva materiāla izstrādes, lai drīzumā to nosūtītu interesentiem.  Tas būs speciāli sagatavots buklets, kurā vienkāršotā un uzskatāmā veidā tiks paskaidrots, kā jārīkojas un kur jāvēršas, lai organizētu pieslēgumu pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklam.

Pavasaris ir vispiemērotākais laiks, lai organizētu pieslēgumu pie centralizētās ūdenssaimniecības sistēmas, tādēļ aicinām savlaicīgi sazināties ar pašvaldības SIA “ŪDEKA” Tehnisko daļu (ierodoties personīgi Talsu ielā 65, 2. stāvā, vai zvanot pa tālr. 63607286), lai kopā ar uzņēmuma speciālistiem atrastu vispiemērotāko risinājumu konkrētām vajadzībām un iespējām!