Turpinās ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī

Šonedēļ tika parakstīti būvniecības un būvuzraudzības līgumi par ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšanu Robežu ielā no Graudu ielas līdz Rotas ielai projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, VI kārta” Nr.5.3.1.0/16/I/005 ietvaros. Ielas posmā tiks izbūvēta arī jauna kanalizācijas sūkņu stacija.

Iepirkuma procedūras rezultātā tiesības veikt būvdarbus ieguva SIA „Ostas celtnieks”, bet tiesības veikt būvuzraudzības pakalpojumus piešķirtas SIA „LAKALME”. Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem būvdarbus plānots sākt š.g. martā vai aprīlī (atkarībā no laikapstākļiem).

Būvdarbi šajā ielas posmā tiks realizēti vienlaikus ar Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālā pārvalde” (turpmāk - p/i “Komunālā pārvalde”) realizēto Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu “Alternatīva tranzītmaršruta izveide TEN-T tīklam Ventspilī”, kas ietver Robežu ielas pārbūvi garākā posmā - no I. Mičurina ielas līdz Packules upes tiltam. Tā kā šis posms ir kompleksas ielas izbūves objekts, tad p/i “Komunālā pārvalde” projekta ietvaros darbus uzsākusi jau pagājušajā gadā, un, plānojot turpmāko būvdarbu gaitu, jāievēro šīs specifiskās prasības.

Būvdarbu rezultātā centralizētie kanalizācijas un ūdensapgādes pakalpojumu pieslēgumi tiks nodrošināti 54 iedzīvotājiem jeb 21 mājsaimniecībai, kā arī 8 mājsaimniecībām Ventspils novada pusē.

Kopējās projekta izmaksas sastāda 870 330 EUR, t.sk. Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums attiecināmām izmaksām 335 472 EUR, pašvaldības SIA “ŪDEKA” līdzfinansējums attiecināmām izmaksām - 172 891 EUR, neattiecināmām izmaksām - 210 918 EUR, PVN segšanai 151 049 EUR.

Pēc projekta VI kārtas īstenošanas, ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamība palielināsies līdz 98,5% no Ventspils pilsētas iedzīvotāju skaita.