Tiek veikta jaunas notekūdeņu dūņu atūdeņošanas iekārtas testēšana

Šonedēļ Pašvaldības SIA "ŪDEKA" Notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs tiek testēta jauna notekūdeņu dūņu atūdeņošanas iekārta Multi-Disc Screw-Press Dehydrator.
 
Šī atūdeņošanas iekārta salīdzinājumā ar šobrīd Notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs izmantotajām ir ievērojami energoefektīvāka, jo tā tiek darbināta ar nelielas jaudas motoriem, turklāt tā nerada trokšņa un vibrācijas problēmas, jo skrūves vārpsta griežas ar ļoti mazu ātrumu.
 
Šobrīd tiek veikta iekārtas testēšana un analīžu apkopošana, lai pašvaldības SIA "ŪDEKA" varētu izdarīt secinājumus un novērtēt šādas iekārtas iegādāšanās iespējas tuvākajā nākotnē.
 
Aizstājot pašreizējās iekārtas ar šādu modernu iekārtu, iespējams būtiski samazināt izmantoto elektroenerģijas patēriņu (no 75 kW uz 4 kW), kas atbilst arī š.g. pavasarī pašvaldības SIA "ŪDEKA" ieviestajam energopārvaldības sistēmas standartam ISO 50001:2011 un vienai no uzņēmuma prioritātēm - būt videi draudzīgiem un efektīvi izmantot resursus.