Tehniskie speciālisti no Valmieras pieredzes apmaiņā viesojas pašvaldības SIA “ŪDEKA”

Pagājušonedēļ pašvaldības SIA „ŪDEKA” objektus apmeklēja Valmieras ūdenssaimniecības uzņēmuma SIA “Valmieras ūdens” speciālisti, lai gūtu ieskatu Ventspilī īstenotajā centralizētās ūdenssaimniecības apsaimniekošanā un gūtu pieredzi no šeit notiekošajiem tehnoloģiskajiem procesiem.

Viesi apmeklēja divus uzņēmuma galvenos objektus – Dzeramā ūdens atdzelžošanas staciju un Notekūdeņu attīrīšanas kompleksu, kā arī devās izbraucienā pa Ventspils pilsētu, lai praksē apskatītu pašvaldības SIA “ŪDEKA” pielietotās metodes un tehnoloģijas centralizēto tīklu uzturēšanā un kontrolē.

Ventspils ūdens atdzelžošanas stacijā notiekošais tehnoloģiskais process ir līdzīgs visās lielākajās pilsētās valstī, tai skaitā Valmierā, tādēļ lielāku interesi radīja procesi, kas citās pilsētas ir tikai nākotnes ieceres stadijā, un kā viens no tādiem ir pilnvērtīga pieņemto notekūdeņu uzskaite un kontrole, ko nodrošina pērn iegādātā konteinera tipa septisko dūņu pieņemšanas stacija Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu kompleksā.

Tā nodrošina notekūdeņu, kas savākti no Ventspils pilsētas decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, pilnvērtīgu uzskaiti, kontroli un noteiktu pieņemto notekūdeņu piesārņojuma līmeni no šādām sistēmām. Tās funkcija būs īpaši svarīga, tiklīdz spēkā stāsies jaunie noteikumi attiecībā uz decentralizētajām kanalizācijas sistēmām.

Tā ir pilnībā automatizēta, integrēta iekārta, kas ir paredzēta piegādāto notekūdeņu pieņemšanai, piegādātāja identifikācijai, notekūdeņu plūsmas aprēķināšanai, momentāno notekūdeņu parametru noteikšanai un notekūdeņu parauga ņemšanai kvalitātes kontrolei, turklāt, lai aizsargātu cauruļu sistēmas, kanalizācijas tīklus un sūkņus no mehāniskiem bojājumiem un aizsērēšanas, iekārta ir aprīkota arī ar cieto daļiņu savācēju un smalcinātāju.

Tāpat SIA “Valmieras ūdens” tehniskie speciālisti iepazinās ar ŪDEKAs tehnoloģisko aprīkojumu (piemēram, videokameras cauruļu inspekcijai) centralizēto tīklu uzturēšanai, kontrolei un problēmu konstatēšanai un novēršanai.