Strādā pie dūņu apsaimniekošanas politikas izveides Latvijā

Šonedēļ Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas (LŪKA) sanāksmē tika diskutēts par notekūdeņu attīrīšanas procesā radušos duņu apsaimniekošanas politikas izveidi Latvijā. Sanāksmē piedalījās arī pašvaldības SIA “ŪDEKA” valdes priekšsēdētājs Edgars Daugelis.

Pašlaik Latvijā ūdenssaimniecības uzņēmumi notekūdeņu attīrīšanas procesā radušās dūņas apsaimnieko pēc saviem ieskatiem, jo nav izveidota vienota sistēma, pēc kuras vadīties. Latvijā notekūdeņu dūņas un to produkti tiek izmantoti galvenokārt kā lauksaimniecības augsnes bagātināšanas līdzeklis, ūdenssaimniecības uzņēmumi ir noslēguši līgumus ar uzņēmumiem vai privātpersonām, kuri dūņas iepērk kā mēslojumu dažādām lauksaimniecības kultūrām. Šādi dūņas apsaimnieko arī pašvaldības SIA “ŪDEKA”, tomēr esošais risinājums nav ilgtspējīgs un netiek izmantots viss duņu potenciāls. Uzņēmumam nav iespēju uzglabāt dūņas ilgtermiņā un nav nepieciešamā aprīkojuma to apstrādei.

Daži ūdenssaimniecībās uzņēmumi, piemēram Liepājā, dūņas pārstrādā par kompostu – pievienojot dūņām dažāda sastāva koksnes atliekas - zāģu skaidas, šķeldu un sasmalcinātas mizas, zarus, lapas, kā arī kūdru, salmus, u.c.

Taču citur pasaulē, tai skaitā, kaimiņos Lietuvā, ir izveidota centralizētāka dūņu apstrādes sistēma, un notekūdeņu dūņu apstrādes un izmantošanas jautājumi tiek risināti nacionālā līmenī, veidojot valsts atbalsta programmu. Kaimiņvalstī ir izveidoti četri reģionālie dūņu pieņemšanas un apstrādes centri, līdz ar ko ūdenssaimniecības uzņēmumiem nav jāuztraucas par dūņu uzglabāšanas un pārstrādes jautājumiem.

 LŪKA sanāksmes dalībnieki vienojās, ka līdzīga stratēģija jāievieš arī Latvijā, jo notekūdeņu dūņu pielietojums ir plašs un pašlaik pilnvērtīgi netiek izmantots to potenciāls. Piemēram, dūņas var kalpot kā atjaunojamais energoresurss – attiecīgi tās apstrādājot var iegūt kurināmo materiālu. Tāpat dūņām ir labvēlīgs sastāvs, lai izmantotu mežsaimniecībā produktīvu jaunaudžu veidošanās vajadzībām, un citi pielietojuma veidi.

Pašlaik asociācijas biedri strādā, lai vienotas notekūdeņu politikas izveidei Latvijā saņemtu Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Ir uzsākts darbs pie pieteikuma izstrādes, lai startētu LIFE programmā, kas ir Eiropas Komisijas finanšu instruments vides kvalitātes un klimata pārmaiņu inovatīvu un ilgtspējīgu uzlabojumu veikšanai.