Šogad plānots izbūvēt vai pārbūvēt tīklus 1560 m garumā

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” 2020. gadā plāno izbūvēt jaunus vai rekonstruēt esošos 1089 m ūdensapgādes un 471 m kanalizācijas tīklus kopā piecos objektos Ventspilī.

Gadījumā, ja tiks pieņemts iedzīvotāju vairākuma balsojums par iekšpagalma labiekārtojuma III kārtu P.Stradiņa ielā 17a, tad pašvaldības SIA “ŪDEKA” kompleksajā objektā piedalīsies, iekšpagalmā veicot kanalizācijas tīklu rekonstrukciju 92 m garumā.

Šogad plānots rekonstruēt arī novecojušos ūdensapgādes tīklus Ostas ielā posmā no Jāņa ielas līdz Dārza ielai 270 m garumā, pie nosacījuma, ja darbus kompleksi uzsāks arī Ventspils Brīvostas pārvalde pievadceļu projekta programmā.

Kompleksa ielas pārbūve 2020. gadā paredzēta Bērzu ielā posmā no Zvaigžņu ielas līdz Ganību ielai. Pašvaldības SIA “ŪDEKA” šajā objektā plāno pārbūvēt ūdensapgādes tīklus 522 m garumā un kanalizācijas tīklus 25 m garumā.

Tāpat uzņēmums 2020. gadā veiks ūdenssaimniecības infrastruktūras izveidi diviem pilsētai nozīmīgiem objektiem, lai tajos nodrošinātu centralizētos ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus:

  • Zinātnes un Inovāciju centram, Rūpniecības ielā 2, kur pašvaldības SIA “ŪDEKA” plāno jaunu ūdensapgādes tīklu izbūvi 162 m garumā un jaunu kanalizācijas tīklu izbūvi 218 m garumā;

 

  • Daudzfunkcionālā centra jaunbūvei Gāliņciemā, Kuldīgas ielā 138, kur pašvaldības SIA “ŪDEKA” veiks pieslēgumu atzaru izbūvi, lai pievienotu projektēto maģistrālo ūdensvadu pie esošajiem tīkliem. Kopā paredzēts izbūvēt 135m ūdensvada un 136 m kanalizācijas tīklu.

Pašlaik ūdenssaimniecības infrastruktūras atjaunošanai un paplašināšanai nav pieejams Eiropas Savienības līdzfinansējums, tādēļ ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras sakārtošana notiek ievērojami mazākā apmērā nekā citus gadus, jo darbi jāveic par uzņēmuma budžeta līdzekļiem. Pārsvarā tīklu sakārtošanas darbi šogad plānoti kompleksajos objektos, kas tiek īstenoti kopā ar citiem pasūtītājiem.