Sakarā ar būtisku pasta pakalpojumu cenu pieaugumu mainīsies ūdenssaimniecības pakalpojumu rēķinu nosūtīšanas izmaksas

Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padomes lēmumu ar 2020. gada 1. janvāri stājas spēkā jauni, divreiz lielāki universālā pasta pakalpojuma tarifi. Sakarā ar šo būtisko cenu pieaugumu, pašvaldības SIA “ŪDEKA” nāksies palielināt papīra formāta rēķinu apkalpošanas maksu daudzdzīvokļu māju klientiem.

 

Kopš 2016. gada, kad visā valstī, tai skaitā Ventspili, tika ieviesta jauna norēķinu kārtība par komunālajiem pakalpojumiem, uz ventspilnieku mājas adresēm nosūtāmo rēķinu papīra formātā izmaksas daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem tika noteiktas 0,30 EUR (ar PVN) apmērā par vienu rēķinu mēnesī. Savukārt elektroniski piegādāti rēķini kā bezmaksas pakalpojums.

 

Sakarā ar 2019. gada 28. novembrī SPRK padomes pieņemto lēmumu par "Latvijas pasts" universālā pasta pakalpojuma tarifu celšanu ar š.g. 1.janvāri par divām reizēm augstāk nekā esošie tarifi, pašvaldības SIA “ŪDEKA”, diemžēl, sākot ar š.g. 1.februāri nāksies palielināt rēķinu apkalpošanas maksu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju klientiem tiešo norēķinu gadījumā, un turpmāk maksa par viena papīra rēķina nosūtīšanu būs 1,21 EUR (ar PVN).

 

Šobrīd rēķinus papīra formātā saņem 2900 klienti no kopā vairāk kā 13 500 pašvaldības SIA “ŪDEKA” daudzdzīvokļu māju klientiem. Pārējie rēķinus saņem elektroniski uz e-pasta adresēm, par šo pakalpojumu nemaksājot.

 

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” izprot, ka gaidāmais rēķinu apkalpošanas maksas kāpums nav patīkams, tādēļ aicina iespēju robežās izvērtēt iespēju pāriet uz rēķinu saņemšanu elektroniski. Uzņēmums īpaši uzrunā jaunāko paaudzi, kas var palīdzēt saviem vecākiem, vecvecākiem, radiem vai paziņām, kuriem nav iespēju vai iemaņu izmantot e-vidi, uzņemties viņu rēķinus saņemt uz savu e-pasta adresi. Tas neprasīs daudz Jūsu laika un pūļu, lai reizi mēnesī palīdzētu senioram tikt galā ar komunālajiem maksājumiem, turklāt tā būs ne vien praktiska palīdzība, bet arī vēl viena kopā būšanas reize, kas senioriem ir īpaši nozīmīga. Savukārt cilvēkiem, kuriem nav radu vai paziņu, kas pasaka priekšā un palīdz, ir iespēja šīs lietas bez maksas apgūt pašiem Ventspils digitālajā centrā, Akmeņu ielā 3.

 

Pāriet uz bezmaksas rēķina saņemšanas veidu ir iespējams, sazinoties ar pašvaldības SIA “ŪDEKA” Klientu daļu telefoniski 636 63010, rakstot e-pastu abon.udeka@ventspils.lv vai ierodoties personīgi kādā no klientu pieņemšanas vietām -  Talsu ielā 65 vai Pils ielā 12.