Sācies ikmēneša skaitītāju rādījumu paziņošanas periods

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” atgādina, ka Ventspils daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem ik mēnesi no 25. līdz 28. datumam ir jāpaziņo savu aukstā un karstā ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi.

Ja kādu iemelsu dēļ klientam neizdodas paziņot skaitītāju rādījumus ārkārtējās situācijas periodā, Ministru kabineta noteikumu Nr. 524 grozījumi (pieņemti 21.04.2020.) paredz, ka šādā gadījumā ūdens patēriņu aprēķina, ņemot vērā konkrētā dzīvokļa vidējo ūdens patēriņu par pēdējiem trim mēnešiem un individuālās patēriņa starpības par nenoziņotiem rādījumiem neuzrēķina.

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” tomēr atzīmē, ka jo vairāk klientiem mājas ietvaros tiks piemērots vidējais patēriņš, jo, iespējams, lielāka būs mājas kopējā patēriņa starpība, kas tiks sadalīta starp visiem mājas iedzīvotājiem. Ne vienmēr vidējais patēriņš atbilst faktiskajam attiecīgā mēneša patēriņam, jo īpaši šajā periodā, kad lielāks skaits iedzīvotāju ilgstošāk uzturas dzīvesvietās nevis ārpus mājas. Tādēļ uzņēmums aicina iespēju robežās tomēr rast iespēju paziņot savus faktiskos ūdens patēriņa rādījumus arī šajā ārkārtējās situācijas periodā.

Jautājumu gadījumā uzņēmums aicina sazināties telefoniski 636 63010 vai ar e-pasta starpniecību: abon.udeka@ventspils.lv