Sācies ikmēneša skaitītāju rādījumu paziņošanas periods

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” atgādina, ka Ventspils daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem ik mēnesi no 25. līdz 28. datumam ir jāpaziņo savu aukstā un karstā ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi.

Skaitītāju rādījumus iespējams paziņot divos veidos – elektroniski Klientu portālā www.klientiem.udeka.lv (klientiem, kuri reģistrējušies portālā) vai ierakstot rādījumus iepriekšējā mēnesī saņemtajā pašvaldības SIA “ŪDEKA” rēķina pasaknītī un iemetot to mājas pārvaldnieka norādītajā pastkastītē.

Sakarā ar ārkārtējo situāciju valstī Covid-19 vīrusa dēļ, skaitītāju rādījumu nodošanas kārtībā nekādu būtisku izmaiņu nav, tomēr aicinām vairāk izmantot tieši elektronisko rādījumu paziņošanas veidu, lai fizisko rādījumu lapiņu būtu pēc iespējas mazāk, tādējādi maksimāli samazinot iespēju izplatīties nepatīkamajai slimībai. Kā zināms, vīruss kādu laiku ir dzīvotspējīgs arī uz virsmām.

Tāpat vēlamies atgādināt, ka, ja arī kādu iemeslu dēļ neizdodas nodot rādījumus šomēnes - nav jāraizējas, jo rēķinā tiks piemērots klienta pēdējo mēnešu vidējais patēriņš (kas parasti būtiski neatšķiras no faktiskā).