Pavasaris piemērots laiks pieslēguma izbūvei

Ventspilī joprojām ir vairāki simti īpašumu, kuriem ir nodrošināta iespēja pievienoties centralizētajai ūdenssaimniecības sistēmai, bet līdz šim pieslēgums nav izveidots. Pašvaldības SIA “ŪDEKA” atgādina, ka pavasaris ir piemērots laiks, lai organizētu pieslēguma izbūves darbus un informē, kā to praktiski izdarīt šobrīd.

Kopumā pieejamība centralizētajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem Ventspilī ir nodrošināta 98,5% iedzīvotāju, un uz 2020. gada sākumu sniegtās priekšrocības faktiski izmanto 96,8% iedzīvotāju (96,8% izmanto ūdensapgādi, 96,5% kanalizācijas pakalpojumus). Ar katru gadu rādītāji palielinās, pie kā mērķtiecīgi tiek strādāts, vispirms pašu iedzīvotāju interesēs un labklājības vārdā, kā arī saskaņā ar Eiropas Savienības projektu nosacījumiem, kas paredz noteiktā termiņā pievienot pilsētas tīklam mājsaimniecības ar noteiktu skaitu iedzīvotāju.

 

Visaktīvāk pieslēgšanās pie tīkliem notiek projektu īstenošanas laikā, kad uz šo iniciatīvu mudina arī ŪDEKA, jo šajā periodā ir vienkāršāk un lietderīgāk veikt būvdarbus arī privātajos īpašumos.

 

Noslēdzoties vērienīgajiem Robežu pārbūves darbiem Krievlaukos, pērn tika pabeigta ūdenssaimniecības projekta sestā kārta (būvdarbi notika 2017-2018.gadā), nodrošinot iespēju pieslēgties pilsētas komunikāciju tīklam Robežu ielā (posmā no Graudu-Rotas ielai) esošām 20 privātmājām un arī 9 mājām Ventspils novada pusē. Pavisam kopā sestā kārtā tika plānots palielināt faktisko kanalizācijas lietotāju skaitu par 130  iedzīvotājiem, kā arī nodrošināt centralizēto ūdensapgādi 80 iedzīvotājiem. Atšķirībā no iepriekš realizētām projektu kārtām, šoreiz nosacījumi paredz, ka esošām mājsaimniecībām, kas iekļautas projekta teritorijā,  5 gadu laikā no projekta uzsākšanas ir jākļūst par centralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņēmējiem.

 

Sestās projekta kārtas ietvaros, uz šī gada sākumu sniegtās priekšrocības izmantojuši jau 113 iedzīvotāju no 130, kas ir 87%, un līdz 2021.gada beigām plānots sasniegt  100% rādītāju izpildi.

 

Pilsētas komunikācijām aktīvi pieslēdzas arī iepriekšējos gados izbūvēto ielu iedzīvotāji. Jāatzīmē, ka jaunbūvēm pieslēgšanās centralizētajai sistēmai ir obligāta, un novērots, ka vērā ņemamu daļu pieslēgumu skaita palielinājumu rada tieši šādas ēkas.

Ar pavasara iestāšanos sākas arī aktīvā būvniecības sezona, un šis ir īstais laiks organizēt sava īpašuma pieslēgšanu pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem. Pieslēguma izveidei ir nepieciešams vienreizējs finansiāls ieguldījums, taču turpmāk nebūs jāuztraucas par notekūdeņu savākšanas un novadīšanas jautājumiem, jo par to atbilstoši prasībām parūpēsies ŪDEKA.

 

Ventspilī ir ieviesti labvēlīgi nosacījumi, lai atvieglotu pieslēgšanās procesu:

  • sadarbībā ar pašvaldību ir rasta iespēja tehnisko dokumentāciju sagatavot vienkāršoti un operatīvi, turklāt bez maksas;
  • pieejama iespēja pieslēguma izbūves darbu izmaksas segt pa daļām ar termiņu līdz diviem gadiem.

 

Aptuvenās vidējās pieslēguma izmaksas sastāda 70 EUR par izbūves metru, plus jāņem vērā situācija ar esošām iekšējām komunikācijām. Parasti, jo tuvāk māja ielai (esošiem pilsētas tīkliem), jo lētākas pieslēgšanās izmaksas.

 

Pašlaik visu par pieslēgumiem var noskaidrot, sazinoties telefoniski vai elektroniski ar pašvaldības SIA “ŪDEKA” Tehnisko daļu: 63607286 (udeka@ventspils.lv). Nepieciešamo dokumentu aprite šobrīd tiek organizēta elektroniski, kā arī dokumentus var iesniegt, ievietojot speciālajā Klientiem paredzētajā pastkastītē (Talsu ielā 65).

 

Namīpašnieki, kuri nav pieslēgušies pilsētas tīkliem, izmanto akas un lokālos kanalizācijas savākšanas risinājumus kas lielā daļā gadījumu neatbilst vides prasībām un nav droši cilvēka veselībai. Bieži lokālās notekūdeņu tvertnes nav hermētiski noslēgtas un daļa neattīrītu notekūdeņu nonāk gruntī. Tāpat netrūkst gadījumu, kad tie apzināti tiek novadīti kādā grāvī vai bedrē. Šāda ūdenssaimniecība nepaliek bez sekām – notekūdeņiem nonākot gruntī, tiek piesārņota vide, paša un kaimiņa dārzs un, ja netālu atrodas dzeramā ūdens aka, piesārņojums nonāk arī dzeramajā ūdenī un cilvēka organismā.

 

Pieslēdzoties centralizētajai ūdenssaimniecības sistēmai, par šīm problēmām nav jāuztraucas. Ventspils notekūdeņi tiek savākti un attīrīti videi draudzīgi, savukārt dzeramais ūdens mūsu pilsētā tiek iegūts no pazemes urbumiem, dabiski attīrīts Dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijā, kā arī regulāri laboratoriski pārbaudīts. Tas ir tīrs, kvalitatīvs un pilnīgi drošs lietošanai uzturā. Ne velti pēdējās veiktās ventspilnieku aptaujas rezultāti rāda, ka ar tā kvalitāti ir apmierināti 97,1% iedzīvotāji.