Pašvaldības SIA “ŪDEKA” saņēmusi pozitīvu auditoru vērtējumu par īstenoto energopārvaldības sistēmu

Saskaņā ar LR Energoefektivitātes likumu pašvaldības SIA “ŪDEKA” kā lielais elektroenerģijas patērētājs pērn ieviesa sertificētu un standartiem atbilstošu energopārvaldības sistēmu. Šogad aprīlī uzņēmums saņēmis pozitīvu auditoru atzinumu par ieviestās sistēmas atbilstību ISO 50001:2011 standarta prasībām.

 

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” ir viens no vairāk kā 1000 komersantiem ar gada elektroenerģijas patēriņu virs 500 MWh, kuriem saskaņā ar 2016. gadā izdoto likumu līdz pērnā gada 1.aprīlim bija jāievieš energopārvaldības sistēma, jāveic energoaudits vai jāpapildina esošā vides pārvaldības sistēma ar energoefektivitātes pasākumiem, lai sekmētu energoefektivitātes pieaugumu un kāpinātu to konkurētspēju.

 

Ieviešot energopārvaldības sistēmu, pašvaldības SIA “ŪDEKA” veica rūpīgu elektroenerģijas patēriņa analīzi visos uzņēmuma ražošanas objektos, kā arī administrācijas ēkās un palīgēkās. Tika pētīta elektroenerģijas patēriņa attiecība pret pacelto un padoto ūdeni, tika analizēta sūkņu staciju darbība, tika izrēķināts elektroiekārtu patēriņš diennaktī un kopā mēnesī. Rezultātā tika konstatēts, ka, lai gan pašvaldības SIA “ŪDEKA” ikdienā seko līdzi elektroenerģijas patēriņam, tomēr ir atsevišķi aspekti, kur iespējams veikt uzlabojumus. Pēc sertifikāta iegūšanas pašvaldības SIA “ŪDEKA” ņēma vērā un pielietoja audita rezultātā saņemtos ieteikumus.

Veiktā ISO sertifikācija dod ne tikai ieguvumu, ko sniedz ietaupītās izmaksas, bet tas ir arī veids kā kļūt par videi draudzīgāku uzņēmumu. Ieviešot energopārvaldības standartu, uzņēmumam veidojas labāka izpratne par enerģijas patēriņu, tā monitoringu un patēriņa prognozēšanu nākotnē, ļaujot plānot patēriņu un rast iespēju ietaupīt enerģiju.

Energopārvaldības sistēmas atbilstības auditu veica SIA “DNV GL Latvia”, vienlaikus veicot arī uzņēmumā īstenotās Kvalitātes vadības sistēmas auditu, par ko arī saņemts pozitīvs vērtējums.

 

Par ISO 50001:2011

ISO 50001:2011 ir starptautisks Energopārvaldības sistēmas standarts, kas nodrošina organizācijas ar pamatnostādnēm racionālai un efektīvai enerģijas izmantošanai. Standartā ir aprakstītas energopolitikas ieviešanas prasības organizācijai, vienlaikus definējot mērķus un ieviešanas plānu. Standarts ir viegli integrējams esošajās pārvaldības sistēmās (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001). Standarts lietojams jebkurai organizācijai neatkarīgi no tās lieluma vai darbības jomas.