Pašvaldības SIA “ŪDEKA” izsludinājusi iepirkumus

Pašvaldības SIA „ŪDEKA” izsludinājusi iepirkumus par tehnoloģisko iekārtu nomaiņu pilsētas galvenajās kanalizācijas sūkņu stacijās un Notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.

Ja iepirkumu procedūras noslēgsies veiksmīgi, tad šogad divās galvenajās Ventspils kanalizācijas sūkņu stacijās, Brīvības ielā un Muitas ielā, plānots nomainīt esošos atkritumu smalcinātājus pret jauniem, efektīvākiem un automatizētākiem atkritumu smalcinātājiem. Iepirkumu specifikācija paredz, ka jaunajām iekārtām jāspēj sasmalcināt arī lielāka izmēra un cietāka materiāla atkritumus, ar ko esošās iekārtas netiek galā, kā arī jāsamazina līdz šim nepieciešamā roku darbaspēka apjoms.

Savukārt, Notekūdeņu attīrīšanas iekārtās šogad paredzēts nomainīt desmit iegremdējamos maisītājus, kuri piedalās galvenajā notekūdeņu attīrīšanas procesā un ir savu laiku nokalpojuši, pašlaik ne reti radot dažādas tehnoloģiskas problēmas un apgrūtina notekūdeņu attīrīšanas procesa norisi.

Visa informācija par iepirkumiem, t.sk. Iepirkumu dokumentācija pieejama šeit:

„Iegremdējamo maisītāju piegāde un uzstādīšana pašvaldības SIA “ŪDEKA” Notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, Ventspilī” (id. nr.UDEKA2020/3) (http://udeka.lv/lv/iegremdejamo-maisitaju-piegade-un-uzstadisana-pasvaldibas-sia-udeka-notekudenu-attirisanas-iekartas)

„Atkritumu smalcinātāju piegāde un uzstādīšana kanalizācijas sūkņu stacijās, Ventspilī” (id. nr.UDEKA2020/4) (http://udeka.lv/lv/atkritumu-smalcinataju-piegade-un-uzstadisana-kanalizacijas-suknu-stacijas-ventspili)