Pašvaldības SIA “ŪDEKA” atbild uz jautājumiem par Ventspils dzeramo ūdeni

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” ir apkopojusi biežāk uzdotos jautājumus saistībā ar Ventspils pilsētas dzeramo ūdeni un sniedz atbildes uz tiem.

 

1.No kurienes iegūst dzeramo ūdeni Ventspils pilsētai?

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” Ventspils centralizētās sistēmas ūdeni iegūst no 11 pazemes urbumiem, kas atrodas Tārgales pagastā ūdens ieguves vietā “Ogsils” 14 km attālumā no pilsētas. Līdz 2004. gadam tajā darbojās 25 mazjaudas artēziskie urbumi, bet kopš 2004. gada Ventspilij piegādājamais ūdens tiek iegūts no 11 lieljaudas pazemes artēziskajiem urbumiem (līdz pat 70 metrus dziļi), kas ūdensgūtnes vietā tika ierīkoti Ventspils ūdenssaimniecības attīstības projekta I kārtas ietvaros.

Pa maģistrālo ūdensvadu no pazemes paceltais ūdens tiek novadīts uz pilsētu, attīrīts dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijā un pa mazākiem ūdensvadiem nogādāts uz katru atsevišķo pilsētas māju, kas ir pieslēgta centralizētajam ūdensvada tīklam.

Pateicoties Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansētā ūdenssaimniecības attīstības projekta ietvaros īstenotajām aktivitātēm, pašvaldības SIA “ŪDEKA” var nodrošināt visaugstākās kvalitātes ūdens piegādi līdz pat iedzīvotāju mājokļiem, jo vairāk kā 15 gadu laikā no jauna izbūvētas un atjaunotas apakšzemes caurules kopā ap 230 km garumā.

 

2. Vai Ventspilī var dzert krāna ūdeni? Kāda atšķirība tam no veikala ūdens?

Pašvaldības SIA „ŪDEKA” ventspilniekiem nodrošina tīra un kvalitatīva ūdens piegādi, un savās atbildības robežās (līdz privātīpašumam) tā kvalitāti kontrolē un regulāri pārbauda. Ūdens analīžu rādītāji atbilst normām un ir pat labāki par tām, to apliecina veiktās analīzes.

Dzeramā ūdens tehnoloģiskā procesa kontroles rādītāju pārbaude Dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas ekspreslaboratorijā tiek veikta katru dienu, paplašināta testēšana tiek veikta 1 reizi nedēļā. Pārbaužu rezultāti (t.sk. pirms atdzelžošanas stacijas, pēc atdzelžošanas stacijas, pirms padeves uz pilsētu) tiek apkopoti un katras nedēļas piektdienā publicēti pašvaldības SIA „ŪDEKA” mājas lapā www.udeka.lv.

Krāna ūdens vienmēr ir svaigs, jo nepārtraukti notiek plūsma. Piemēram, nopērkot ūdeni pudelē, nekad nevaram būt droši, vai tas veikalā nav nostāvējis gadu vai pat ilgāk. Nevar nepieminēt arī to, ka krāna ūdens ir daudz lētāks nekā ūdens pudelēs, un tam ir izcilas garšas īpašības. Par 1 EUR veikalā var iegādāties vienu 2 litru pudeli ūdens, bet par šo pašu naudu krāna ūdeni – 1136 litrus.

 

3. Vai Ventspils ūdenī ir daudz dzelzs? Kādēļ tas vispār jāattīra no dzelzs?

Latvijā dzeramo ūdeni galvenokārt iegūst no pazemes ūdens avotiem, un mūsu valstī nav tādu pazemes ūdeņu, kuri nebūtu jāattīra, tajos parasti ir paaugstināts dzelzs, mangāna, amonija, sulfātu un hlorīdu savienojumu saturs. Lai ventspilnieku mājās pa krānu tecētu visaugstākās kvalitātes dzeramais ūdens, pašvaldības SIA „ŪDEKA” to attīra Dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijā, izmantojot intensīvu skābekļa padevi. Šāda attīrīšanas metode ir vienkārša, bet efektīva, videi draudzīga un pilnīgi nekaitīga cilvēkam. Attīrīšanas process ir pilnībā dabisks, kurā netiek pielietota nekāda veida ķīmija.

Daudzos gadījumos pazemes ūdeni bez kaitējuma var lietot uzturā pat neattīrītu, jo, piemēram, dzelzs cilvēka organismam ir pat nepieciešams, tomēr šāds ūdens rada diskomfortu, lietojot to ikdienā. Neattīrītam pazemes ūdenim ir brūngana krāsa, kā arī tas var kaitēt sadzīves tehnikai un dažādām ierīcēm, radot rūsas nosēdumus vai aizsērējumus.

Dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijā ūdens tiek attīrīts no dzelzs, amonija un mangāna. Šo vielu koncentrācija dzeramajā ūdenī, kas tiek padots ventspilniekiem, pēc attīrīšanas ir samazinājusies vairākkārt - dzelzij no 0,72 uz 0,01 mg/l, mangānam no 0,42 uz 0,01 mg/l, amonijam no 0,05 uz 0,01 mg/l. Šie rādītāji atbilst normām un ir pat labāki nekā Eiropas Savienības prasības.

 

4. Vai Ventspilī dzeramais ūdens nav pārāk ciets? Un kas ir tie baltie nosēdumi?

Runājot par dažu ventspilnieku izteiktajām bažām par kaļķakmens nogulsnēm ūdenī, to uzglabājot ilgāku laiku, informējam, ka kaļķa klātbūtne centralizētajā ūdenī nav kaitīga un ir pat nepieciešama, jo nodrošina aizsargrobežu starp ūdeni un cauruļmateriālu un būtībā norāda arī uz to, ka ūdens ir attīrīts dabiskā veidā. Ūdeni atkaļķot, to ķīmiski neapstrādājot, nav iespējams. Tiklīdz pasaules praksē būs atrasta pilnīgi nekaitīga atkaļķošanas metode, arī pašvaldības SIA “ŪDEKA” apsvērs iespēju ūdeni atkaļķot.

Tradicionāli ar ūdens cietību apzīmē kalcija un magnija daudzumu ūdenī noteiktā tilpuma vienībā. Ūdens cietība atspoguļo ne tikai kalcija un magnija saturu gruntī, bet arī oglekļa dioksīda saturu gaisā. Karbonātiežiem (kaļķi veidojošie savienojumi, dolomīti), kas atrodas pazemes ūdeņu ieguves vietās, šķīstot ūdenī, kurā ir izšķīdusi ogļskābā gāze, veidojas ūdenī mazšķīstošas vielas – hidrogēnkarbonāti. Karsējot dzeramo ūdeni, cietību veidojošie savienojumi izgulsnējas uz trauka sienām, veidojot baltus nosēdumus, ko tautā sauc arī par katlakmeni.

LR MK noteikumos Nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” nav noteikta cietības norma, dzeršanai ikdienā iesaka nelietot ūdeni, kura cietība pārsniedz 7 mgekv/l. Ventspilī dzeramā ūdens cietības vidējie rezultāti ir 5 mgekv/l.

 

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” garantē visaugstāko ūdens kvalitāti savās atbildības robežās, turpretī, lai veselībai drošais un tīrais Ventspils ūdens nezaudētu savas labās īpašības starpposmā no pašvaldības SIA “ŪDEKA” atbildības robežas līdz iedzīvotāja ūdens krānam, aicinām vērsties pie sava mājas pārvaldnieka ar lūgumu regulāri uzraudzīt un rūpēties arī par mājas iekšējiem ūdenssaimniecības tīkliem.