Pašvaldības SIA “ŪDEKA” aicina iedzīvotājus būt atsaucīgiem saistībā ar decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” informē, ka Ventspilī ir uzsākta decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšana un iedzīvotājiem, uz kuriem tas attiecas, pakāpeniski tiek izsūtītas vēstules ar aicinājumu ierasties uzņēmumā un sniegt ziņas par savu decentralizēto kanalizācijas sistēmu.

Pašlaik no izsūtītajām 100 vēstulēm, pašvaldības SIA “ŪDEKA” ieradušies 16 iedzīvotāji, kuri snieguši ziņas par savā īpašumā esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu. Uzņēmums aicina iedzīvotājus būt atsaucīgākiem un uztvert saņemto vēstuli nopietni, jo saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrs ir jāizveido līdz 2021. gada beigām.

Līdz minētajām termiņam visām fiziskām un juridiskām personām, kuru īpašums atrodas Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā un tas nav pieslēgts centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai arī nav tehnisku iespēju to izdarīt, ir jāreģistrē sava decentralizētā kanalizācijas sistēma vienotajā reģistrā, kā arī tai ir jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Iespējams, īpašniekam būs jāveic sistēmas pārbūve vai jaunas decentralizētās kanalizācijas sistēmas izbūve vai uzstādīšana, tādēļ uzņēmums aicina savlaicīgi interesēties par situāciju savā īpašumā.

Neiekļaušanās vienotajā decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzskaitē tiks kvalificēta kā administratīvais pārkāpums. Šo pienākumu izpildi kontrolēs pašvaldības SIA “ŪDEKA” sadarbībā ar Ventspils pilsētas Pašvaldības policiju, kurai ir tiesības sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu, bet lēmumu par soda piemērošanu pieņems Ventspils pilsētas domes Administratīvā komisija.

Detalizēta informācija par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu pieejama: http://udeka.lv/lv/decentralizetas-kanalizacijas-sistemas, kā arī Ventspils pašvaldības tīmekļvietnē.

Papildu informāciju par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu un pieslēgšanās iespējamām centralizētajai sistēmai var saņemt, vēršoties pašvaldības SIA “ŪDEKA” Tehniskajā daļā klātienē Talsu ielā 65 (2.stāvs), Ventspilī, kā arī zvanot uz tālruņa numuru 636 07286 vai rakstot vēstuli uz e-pasta adresi udeka@ventspils.lv.

 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”: https://likumi.lv/doc.php?id=291947

Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi “Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ventspils pilsētā”: https://www.ventspils.lv/files/dokumenti/2019/sn_nr_5_udenssaimniecibas-pakalpojumu-sniegsanas-un-lietosanas-kartiba-(1).pdf