Pandēmija arī “ŪDEKAS” klientus mudinājusi kļūt digitālākiem

Pavasaris un valstī izsludinātais ārkārtējais stāvoklis no marta līdz jūnijam ieviesa korekcijas arī pašvaldības SIA “ŪDEKA” ikdienas darbā – tika pārtraukta klientu apkalpošana klātienē, un vairākas nedēļas arī rēķinu apmaksa varēja notikt tikai elektroniski.

Spēkā esošie ierobežojumi varētu būt veicinājuši arī elektroniskās rādījumu nodošanas un rēķinu saņemšanas un apmaksas pakalpojumu izmantošanu, uz ko norāda uz 2020. gada 30. jūniju PSIA “ŪDEKA” apkopotā statistika par klientu paradumiem, kas saistīti ar ūdenssaimniecības izmantošanas norēķinu.

PSIA “ŪDEKA” jau vairākus gadus mudina iedzīvotājus pēc iespējas izmantot elektroniskās vides priekšrocības, tai skaitā organizēt rēķinu saņemšanu e-pastā un rādījumus nodot un rēķinus saņemt Klientu portālā klientiem.udeka.lv (nepieciešama iepriekšēja reģistrācija). Līdz 2020. gada 30. jūnijam WEB paroli daudzdzīvokļu mājām pieprasījis kopumā 11 371 klients.

Pēc PSIA “ŪDEKA” apkopotajiem datiem, uz 30. jūniju rēķinus e-pastā saņēmuši 11 197 jeb 83% mūsu klientu daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās, kas ir par 4 procentpunktiem vairāk salīdzinājumā ar 2019. gada beigām, kad e-pastā rēķinu saņēma 10 636 klienti daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās jeb 79%. Savukārt norēķinus ar bankas pārskaitījumu jūnijā veikuši 12 574 jeb 90% klientu, kas ikdienā izmanto mūsu pakalpojumus (t.sk. gan fiziskas, gan juridiskas personas). Salīdzinājumam – 2019. gadā mēnesī tika veikti vidēji 10 000 pārskaitījumi PSIA “ŪDEKA” rēķinu apmaksai, un pārskaitījuma iespēju pērn izmantoja 61% no visām “ŪDEKAS” klientu lokā esošajām fiziskajām personām.  

Jau kopš 2017. gada “Swedbank” klientiem ir iespēja rēķinus saņemt internetbankā, kur arī iespējams veikt to apmaksu un uzstādīt automātiskas apmaksas funkciju. Maijā jau vēstījām, ka “Swedbank” internetbankā rēķinus saņemošo klientu skaits pirmo reizi sasniedzis 1000, savukārt uz 30. jūniju rēķinus internetbankā saņem jau 1057 mūsu klienti – tas ir kāpums par vairāk nekā 100, salīdzinot ar 2019. gada beigām, kad šādu pakalpojumu izmantoja 913 mūsu klienti.  

Vienlaikus PSIA “ŪDEKA” atgādina, ka turpina un turpinās nodrošināt klātienes klientu apkalpošanas un rēķinu apmaksas iespējas Klientu daļā Talsu ielā 65 un Klientu pieņemšanas vietā Pils ielā 12. Tāpat no maija vidus rēķinus iespējams apmaksāt trīs veikalu tīkla “Maxima” kasēs Ventspilī. Norēķinoties “Maximas” kasēs, veikalu tīkls piemēro 50 centu komisijas maksu par katru rēķinu, savukārt PSIA “ŪDEKA” kasēs komisijas maksa piemērota netiek. 

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar PSIA “ŪDEKA” Klientu daļu e-pastā abon.udeka@ventspils.lv vai pa tālruni 636 63010. Ar Klientu daļas un Klientu pieņemšanas vietas darbalaikiem iespējams iepazīties šeit.