Noslēgumam tuvojas ūdenssaimniecības sakārtošanas darbi Rīgas ielā

Pašvaldības SIA „ŪDEKA” informē, ka noslēgumam tuvojas ūdenssaimniecības sakārtošanas darbi Rīgas ielā posmā no Vasarnīcu ielas līdz Katoļu ielai.

Šajā ielas posmā tika nomainīti novecojušie ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīkli, kā arī nodalīta lietus ūdens kanalizācija no sadzīves kanalizācijas. Papildus ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārbūvei šajā ielas posmā tiek izbūvēti arī jauni siltumtīkli, veikti virszemes infrastruktūras sakārtošanas un apgaismojuma izbūves darbi.

Kopā ar pašvaldības SIA “ŪDEKA” objekta sakārtošanā piedalās arī pasūtītāji pašvaldības SIA “Ventspils siltums” un pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde”.

Ielas pārbūves ietvaros šajā posmā savu laiku nokalpojušie ūdens un kanalizācijas tīkli nomainīti pret jauniem, esošais asfalta segums tiks nomainīts pret betona bruģakmens segumu. No satiksmes drošības viedokļa īpaši svarīgi ir tas, ka tagad šajā ielas posmā tiks pārbūvēta ietve un izbūvēts jauns veloceliņš, kā arī ielas apgaismojums. Tāpat izbūvēta lietusūdens novadīšanas sistēma.

Būvdarbus objektā veic iepirkumu rezultātā uzvarējušie būvuzņēmēji -  SIA “Ostas celtnieks”, pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts”, kā arī SIA "ELEKTRIĶIS". Pavisam objektu plānots pabeigt septembra vidū.