Noslēdzies svarīgs posms ūdenssaimniecības attīstībā

Līdz ar ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvdarbu noslēgšanos Robežu ielas posmā no Graudu līdz Rotas ielai un svinīgu rekonstruētās ielas atklāšanas pasākumu, noslēgumam tuvojas Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētais projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, VI kārta” Nr.5.3.1.0/16/I/005.

Jau pagājušajā gadā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, VI kārta” ietvaros tika veikti būvdarbi pavisam četros objektos - ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana/pārbūve Mazā Priežu ielā un Uzvaras ielā, ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana Zaķu ielā un kanalizācijas tīklu paplašināšana Tērvetes ielā. Savukārt Robežu ielas posmā no Graudu līdz Rotas ielai ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšanas būvdarbi uzsākti š.g. martā un līdz oktobra sākumam tika veikta kanalizācijas tīklu paplašināšana 1,4 km garumā, ūdensvada tīklu paplašināšana 1,1 km garumā, kā arī izbūvēta jauna kanalizācijas sūkņu stacija un atjaunots asfaltbetona segums virs kanalizācijas tīkliem. Robežu ielas būvdarbu rezultātā centralizētie kanalizācijas un ūdensapgādes pakalpojumu pieslēgumi nodrošināti 20 mājām pilsētas pusē, kā arī 9 mājām Ventspils novada pusē.

Ūdenssaimniecības attīstības projektos 2014.-2020.gada Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanas periodā ir ne tikai jāizbūvē jauni kanalizācijas un ūdensvada tīkli, bet arī jāsasniedz noteikti projekta mērķi jeb sasniedzamie rādītāji, t.i. pie izbūvētiem kanalizācijas tīkliem ir jāpieslēdz mājsaimniecības ar 130 iedzīvotājiem un tas jāveic 5 gadu laikā no projekta uzsākšanas. Līdz ar to faktiski projekts noslēgsies līdz ar šī mērķa sasniegšanu, bet tam jārealizējas ne vēlāk kā līdz 2022.gada martam.

Kopējās projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, VI kārta” izmaksas sastāda 895 511 EUR, t.sk. Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums attiecināmām izmaksām 335 472 EUR, pārējās izmaksas sedz  pašvaldības SIA “ŪDEKA”.

Robežu iela no Rotas ielas puses pirms un pēc būvdarbu veikšanas

Ventspilī mērķtiecīgi tiek apgūti Eiropas Savienības fondu līdzekļi un īstenots ūdenssaimniecības attīstības projekts vairākās kārtās jau kopš 2000.gada. Pilsētas ūdensvada, kanalizācijas un lietus kanalizācijas tīklu kopgarums, kas pārbūvēti vai paplašināti izmantojot Eiropas Savienības finansējumu laikā no 2003.-2018.gadam, šobrīd sasniedz jau 235 kilometrus un kvalitatīvi ūdenssaimniecības pakalpojumi pieejami 98,5% pilsētas iedzīvotāju.

Šo gadu laikā ūdenssaimniecības attīstībai Ventspilī ir piesaistītas investīcijas vairāk kā 83,4 milj. EUR apmērā, no kā 41 milj. EUR ir Eiropas Savienības (Kohēzijas un ISPA fondu) līdzfinansējums.

 

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” atgādina, ka, lai motivētu un atvieglotu pieslēgšanās procesu, sadarbībā ar pašvaldību ventspilniekiem tiek piedāvāta tehniskās dokumentācijas sagatavošana bez maksas, kā arī uzņēmums piedāvā pieslēguma izbūves darbu izmaksas segt pa daļām ar termiņu līdz diviem gadiem.

Par pieslēgumu centralizētajiem tīkliem, iespējamiem tehniskajiem risinājumiem un citiem jautājumiem, aicinām sazināties ar pašvaldības SIA “ŪDEKA” Tehnisko daļu, ierodoties personīgi Talsu ielā 65, 2. stāvā, vai zvanot pa tālr. 63607286. Sīkāka informācija par to, kā pieslēgt savu īpašumu centralizētajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, pieejama arī uzņēmuma mājaslapā http://udeka.lv/lv/pakalpojumi#nid-112.

Lai gan pēc projekta VI kārtas realizēšanas varētu teikt, ka ir izdarīts viss, kas iecerēts, un jaunu tīklu izbūve tuvākajos gados netiek plānota, droši var apgalvot, ka nekas nav beidzies. Tehnoloģijas attīstās strauji un uzņēmums centīgi ik gadu uzlabo sniegto pakalpojumu kvalitāti, domājot gan par klientu ērtībām, gan arī resursu efektivitātes pastāvīgu uzlabošanu, gan pakalpojumu nepārtrauktu nodrošināšanu. Lielā mērā pateicoties tieši izvēlētajai pieejai un izmantotajām iespējām Ventspils ūdenssaimniecības attīstībā, Ventspils ir kļuvusi mūsdienīgāka, sakārtotāka, tīrāka un ar potenciālu tādai būt ilgtermiņā.