Norēķini daudzdzīvokļu mājās (VIDEO)

Jautājumi par ūdens patēriņa uzskaiti un norēķiniem daudzdzīvokļu mājās dzīvojošajiem ventspilniekiem kļuva aktuāli 2016. gadā, kad visā Latvijā tika ieviesta vienota norēķinu kārtība par komunālajiem pakalpojumiem. Pagājuši trīs gadi, taču jautājumi joprojām ir.

Attiecībā uz ūdenssaimniecības pakalpojumiem galvenās izmaiņas bija saistītas ar to, ka daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem ir jānorēķinās pēc mājas kopējā patēriņa skaitītāja.

Vislielākās diskusijas joprojām izraisa ūdens patēriņa starpības, kas tiek aprēķinātas iedzīvotājiem kopā ar deklarēto ūdens patēriņu. Daudzi iedzīvotāji uzskata, ka ir negodīgi likt maksāt par ūdeni, kas nav patērēts viņu atsevišķajā īpašumā – dzīvoklī. Taču jāatceras, ka daudzdzīvokļu māja ir kopīpašums, kas pieder visiem tās atsevišķo īpašumu īpašniekiem un dzīvokļu īpašnieki kopā ir atbildīgi par māju kopumā, sākot ar piegulošo teritoriju, pagrabu un beidzot ar jumtu. Ūdenssaimniecības pakalpojumi ir dzīvojamās mājas uzturēšanas pakalpojums, bez kura būtībā dzīvojamā māja nevar tikt uzturēta.

Līdzīgi kā dzīvokļu īpašnieki sedz izdevumus par elektrību kāpņu telpās, mājas renovāciju, remontdarbiem pagrabā vai bēniņos, tāpat arī ūdens patēriņa starpība, kas ir daļa no dzīvojamās mājas patēriņa, jāsedz dzīvokļu īpašniekiem, neatkarīgi no tā, kāds ir tās rašanās iemesls un vieta mājā.

Pašvaldības SIA ŪDEKA kā ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam ir uzdevums piegādāt dzīvojamajai mājai dzeramo ūdeni līdz mājas ievadam un rūpēties par sadzīves kanalizācijas novadīšanu – sākot no dzīvojamās mājas izvada. Par to, kas notiek māja iekšienē, atbild dzīvokļu īpašnieki un mājas pārvaldnieks.