No 16. novembra pieņemšana "ŪDEKĀ" – pēc pieraksta

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 360 Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, PSIA ŪDEKA no 16. novembra apmeklētājus konsultācijām pieņems tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Izņēmums ir kase, kā apmeklējumiem iepriekš nav jāpiesakās.

Ierobežojums ieviests, lai nodrošinātu nepārtrauktu klientu apkalpošanu arī ārkārtējās situācijas laikā, vienlaikus mazinot klientu pulcēšanās iespējamību pakalpojuma saņemšanas vietā. Ierobežojumi attiecas gan uz Klientu daļu, Tehnisko daļu un administrāciju Talsu ielā 65, gan Klientu pieņemšanas vietu Pils ielā 12.

Noteikums būs spēkā līdz ārkārtējās situācijas atcelšanai vai citiem saistošiem valdības lēmumiem.

Joprojām mutes un deguna aizsegos, ievērojot distanci

Kā līdz šim, apmeklētājiem, ierodoties uzņēmumā, jālieto mutes un deguna aizsegi (t.i., medicīniskās sejas maskas, nemedicīniskās (higiēniskās vai auduma) sejas maskas vai sejas vairogi).

Aicinām PSIA ŪDEKA klientus būt saprotošiem un respektēt valstī noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības:

 • ievērot drošu divu metru distanci no citiem;
 • rūpīgi izvērtēt veselības stāvokli pirms ierašanās, t.sk. nedoties uz uzņēmumu, ja ir elpceļu infekcijas pazīmes;
 • nekādā gadījumā neierasties uzņēmumā, ja esat atzīts par Covid-19 slimnieka kontaktpersonu vai jums noteikta atrašanās pašizolācijā pēc ceļojuma, vai arī konstatēta saslimšana ar Covid-19.

Kontaktinformācija:

 • Klientu daļa: abon.udeka@ventspils.lv, tālr. 63663010;
 • Ūdensmērītāju daļa (ūdens patēriņa skaitītāju nomaiņas pieteikšana): udensmeritaji.udeka@ventspils.lv, tālr. 63663010 (uzstādīšana/ nomaiņa dzīvokļos notiek, izmantojot nepieciešamos aizsarglīdzekļus un ievērojot drošības prasības);
 • Tehniskā daļa: udeka@ventspils.lv, tālr. 63607286;
 • Administrācija: udeka@ventspils.lv, tālr. 63661495. Pie administrācijas ēkas (no ieejas virzienā pa labi uz vārtu pusi) novietota pastkastīte, kas tiek iztukšota reizi dienā.

Pēc iespējas aicinām izmantot attālinātās saziņas iespējas.

Par Klientu portālu

PSIA ŪDEKA atgādina, ka ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus ir iespēja paziņot arī elektroniski – Klientu portālā www.klientiem.udeka.lv.

Lai sāktu lietot Klientu portālu, ir jāpiesakās, e-pastā abon.udeka@ventspils.lv norādot:

 • vārdu un uzvārdu;
 • klienta kodu (tas atrodams uz kāda no iepriekš saņemtajiem rēķiniem);
 • e-pasta adresi.

Klientu portāla pieejas dati tiks nosūtīti uz norādīto e-pastu. Pēc tam jādodas uz www.klientiem.udeka.lv  un attiecīgajos laukos jāievada saņemtie dati (paroli var nomainīt pēc saviem ieskatiem, lai vieglāk atcerēties; ieejas vārds paliek nemainīgs).

Kad klients “iegājis” portālā, jāspiež uz lauka Ūdens skaitītāja rādījumi un lodziņā Jauno rādījumu ievade jāieraksta skaitītāju rādījumi un jānospiež poga Nosūtīt. Lodziņš ir aktīvs tikai no 25-28. datumam (pirms vai pēc šiem datumiem portāls neļauj ievadīt skaitītāja rādījumus).

Klientu portāla izmantošana sniedz vairākas priekšrocības:

 • ērtu, vienkāršu, ātru un videi draudzīgu veidu, kā ik mēnesi no 25. līdz 28. datumam paziņot savu aukstā un karstā ūdens skaitītāju rādījumus;
 • atgādinājumu saņemšanu par skaitītāju rādījumu nodošanu savā e-pastā katra mēneša 25. datumā;
 • elektronisko rēķinu saņemšanu savā e-pastā, kas ir bezmaksas pakalpojums, ko izmanto jau vairāk nekā 80% mūsu klientu;
 • iespēju Klientu portālā apskatīt iepriekšējo mēnešu rēķinu būtiskāko informāciju (summu, apmaksas datumu, laika periodu, par kādu izrakstīts rēķins);
 • informāciju par skaitītāju verificēšanas datumu, kā arī paziņojumu saņemšanu savā e-pastā, kad verifikācijas termiņš tuvojas beigām.